Tillväxtverket

Social hållbarhet och besöksnäring

I det sjätte webbseminariet i Tillväxtverkets och Visit Swedens seminarieserie har vi särskilt fokus på hur turism och besöksnäring kan bidra till social hållbarhet.

Kvinna och man som plockar med disk i ett kök.

En social hållbar turism och besöksnäring är inkluderande, jämlik och tolerant. Den bidrar till att både besökare och lokalbefolkning känner sig delaktiga och trygga. Det handlar om allt från att skapa goda arbetsvillkor, inkluderande arbetsplatser och tillgängliga besöksmål, till att besöksnäringen ska vara en positiv kraft för att skapa livskraftiga och attraktiva platser.

Varmt välkommen!

Carin Persson Tillväxtverket & Jenny Jonevret Visit Sweden

Program

Social hållbarhet i en besöksnäringskontext
Tara Duncan, professor, Centrum för besöksnäringsforskning, Dalarnas högskola

Social hållbarhet i företag och destinationer
Dan Jonasson, hållbarhet- och ekoturismsexpert

Krogkoden – med personalen i fokus
Fredrik Eriksson, krögare och kock Långbro Värdshus, Restaurang Nationalmuseum

Kittelfjäll – lokal samverkan är grunden
Jenny Berg, destinationsutvecklare

Tid

Tisdagen den 27 september, kl 9-10

Plats

Digitalt

Se webbseminariet live här

Anmälan

Anmälan är stängd.

Kontakt

Carin Persson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se