Tillväxtverket

Landsbygdsverkstad 14 oktober

Välkommen att lära mer om hur du kan putsa dina geografiska glasögon för att stärka landsbygdsperspektivet i er verksamhet – och hur vi tillsammans kan sätta Vägledningen för livskraftiga landsbygder med tillhörande verktyg i arbete.

  • Är du i startgroparna för att testa ett eller flera av verktygen för stärkta landsbygds-perspektiv?
  • Funderar du hur du kan använda Vägledning för livskraftiga landsbygder i din organisation?
  • Vill du ha bollplank från någon som är i samma läge som du?

Kom på Landsbygdsverkstad för att tillsammans med kollegor runt om i landet prata om det konkreta arbetet med att använda Vägledning för livskraftiga landsbygder och verktygen för stärkta landsbygdsperspektiv.

Du kommer att få chansen att hitta en ny kollega med liknande utmaningar att ha som bollplank i arbetet framåt.

Det här gör vi genom en Landsbygdsverkstad. En landsbygdsverkstad är ett av verktygen i det samlade metodstöd för stärkta landsbygdsperspektiv hos offentliga aktörer.

Innehåll

Landsbygdsverkstaden bjuder deltagarna på:

  • reflektion och dialog om stärkta landsbygdsperspektiv
  • handfasta tips på vad du kan göra för att fortsätta utveckla ett stärkt landsbygdsperspektiv i din verksamhet
  • övningar som ger dig chansen att hitta en ny kollega att använda som bollplank i arbetet framåt

Målgrupp

Kommuner, regioner och myndigheter som arbetar med att stärka landsbygdsperspektivet i sina verksamheter.

Tid

14 oktober 2022 kl. 9.00-11.30

Plats

Digitalt i Teams

Anmälan

Anmäl dig via länken senast den 10 oktober.

30 deltagare, först till kvarn.

Länk till mötesrummet kommer i bekräftelsen.

Tillväxtverkets roll

Tillväxtverket har ett uppdrag från regeringen att stärka genomförandet av den nationella landsbygdspolitiken. Vi verkar för ett samordnat agerande för att nå de landsbygdspolitiska målen och vill främja synergier mellan samhällssektorer.

I det arbetet har vi tillsammans med ett 20-tal myndigheter tagit fram ett samlat metodstöd för stärkta landsbygdsperspektiv. Metodstödet består av en vägledning, ett antal konkreta verktyg och lärande exempel från kommuner, regioner och myndigheter och finns att ta del av på www.tillvaxtverket.se/landsbygder.

Kontakt

Evelina Selander
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se