Tillväxtverket

Fokus hållbara transporter

Hur kan vi resa och upptäcka världen på ett mer hållbart sätt? I Tillväxtverkets och Visit Swedens seminarieserie om hållbar turism lyfter vi denna gång fram exempel på smartare och mer hållbara transporter.

Fyra personer hyr cyklar i Stockholm.

Definitionen av turism är att människor förflyttar sig till platser utanför sin vanliga omgivning. Genom våra resor så söker vi efter nya upplevelser, avkoppling samt sociala och kulturella utbyten. För att vi ska kunna resa och upptäcka världen på ett mer hållbart sätt så krävs det en kombination av både förändrade beteenden och teknisk innovation. 

I det femte webbinariet i Tillväxtverkets och Visit Swedens seminarieserie om hållbar turism lyfter vi fram exempel på initiativ för smartare och mer hållbara transporter.

Program

  • Välkommen, Jenny Jonevret, Visit Sweden och Carin Persson, Tillväxtverket
  • Transporter och turism – hur ser det ut? Anneli Kamb, doktorand strategiska hållbarhetsstudier, KTH
  • Co2-kalkylator – utsläpp från transporter inom turism, Ingunn Sørnes, Innovasjon Norge
  • Tågets utmaningar och möjligheter för hållbar turism, Krister Svensson, chef SJ försäljning
  • Flygets utmaningar och möjligheter för hållbar turism, Ann-Sofie Hörlin, hållbarhetschef, SAS
  • Hur kan vi göra det enklare för turister att resa kollektivt? Daniel Skog, hållbarhetsansvarig, Svenska Turistföreningen
  • Klimatsmarta smarta resor i besöksnäringen, Thérese Lindquist, miljö- och klimatstrateg, Mörbylånga kommun

Varmt välkomna!


Tid

Torsdag den 2 juni klockan 9.00-10.00

Plats

Digitalt

Anmälan

Anmäl dig här senast den 31 maj

Kontakt

Carin Persson, förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se, Tillväxtverket

Jenny Jonevret, förnamn.efternamn@visitsweden.com, Visit Sweden