Tillväxtverket

Tillväxt kräver planering

Hur påverkar globala förändringar företagens vilja att investera på en plats? Business Sweden delar med sig av sina erfarenheter. Regionala resultat presenteras och Näringsdepartementet lyfter angelägna insatser. Välkommen till ett seminarium med fokus på att underlätta företagsinvesteringar.

Tid

I juni klockan 9:30-12:00

Plats

Digitalt

Anmälan

Anmäl dig här

Kontakt

Daniel Fahlander
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Program

Omvärld – En omvärld i snabb förändring ställer krav på länder, regioner, kommuner och företag att planera och agera på nya sätt

Så kan vi stärka platser förmågan att locka till sig investeringar

Oskar Magnusson, statssekreterare Näringsdepartementet

Hur ser de nya globala förutsättningarna ut och vilka framtidskrav ställer det på platser i Sverige?

Lena Sellgren, chefekonom Business Sweden

Verkstad – Så arbetar regioner med att kombinera samhällets och företagens intressen att utveckla en plats. Fokus på resultat som har uppnåtts och tips till andra som planerar att göra ett liknande arbete

Gävleborg lyfter lokala och globala framtidslösningar

Gävleborg har bildat forum Arena Elkraft för att säkra framtidens elförsörjning och vara en del av klimatomställningen. Där ingår kommuner, länsstyrelsen, elföretag och lokala elproducenter.

Olof Linde, Region Gävleborg

Halland skapar samsyn kring strategisk planering

Hallandsregionen växer och fler företag vill etablera sig, men tillgången till mark och energi är begränsad. Därför satsar Region Halland på samverkan med de sex kommunerna och ett välgrundat regionalt planeringsunderlag.

När lagar och regler faller ut olika - utmaning för företag som vill investera

Presentation av rapport från Tillväxtverket.

Daniel Fahlander, Tillväxtverket

Framtid – Så kan vi arbeta för att skapa attraktiva platser för företag och medborgare i hela landet.

Samhällsplaneringens roll i genomförandet av den nationella strategin för regional hållbar utveckling i hela landet

Erika Nilsson, Näringsdepartementet