Tillväxtverket

Den cirkulära ekonomin ur ett regionalt perspektiv

Denna digitala självstudiekurs i cirkulär ekonomi, vänder sig till er som arbetar med strategi på regions-, eller kommunnivå, eller länsstyrelse och som vill ta del av de vetenskapliga ramarna kring cirkularitet med relevans på regional nivå. Kursen är lämplig för er som redan börjat med cirkulär ekonomi och ni som känner behov av grundläggande teoretiska kunskaper samt överblick över de olika ansatser som tänkts och provats runt om i landet och utanför.

Del 1 - Introduktion till cirkulär ekonomi
  • Grundkurs för nya medarbetare och de som inte tidigare har arbetat med cirkulär ekonomi och cirkulär omställning.
  • Beskriver hur olika industrier påverkar samhälle och miljön olika ochvilka tillvägagångssätt som finns för att öka cirkularitet för de tjänster och produkter som används i regioner
Del 2 - Cirkulär ekonomi ur regionsperspektiv
  • Lärdomar från olika regioner som genomfört projekt inom cirkulärekonomi – erfarenheter kring utmaningar och lösningar.
Del 3 - Upphandling, linjen och Clevelandmodellen
  • Goda exempel på hur upphandling använts för att stötta cirkulär omställning och fokus på hur detta kan omsättas i praktiken i den egna regionen.
  • Fokus på den offentliga ekonomin och hur den kan bidra till omställning, kopplat med Cleveland-modellen med fokus på ”ankarföretag” som är viktiga i regionen för den cirkulära omställningen.
Del 4 - Bioekonomin
  • Hur en ekonomi som använder mest biologiska material ser ut, hur den kan stimuleras fram.
Del 5 - Industriell och urban symbios
  • Exempel på industriell och urban symbios i Sverige och utomlandsoch fokus på hur industriell och urban symbios kan vara en del i regionens omställning till cirkularitet och hur det kan omsättas i praktiken.

Tid

Tillgänglig från 14 februari och pågår fram till 31 december 2022.

Plats

Digital självstudiekurs

Anmälan

Anmälan till alla delkurserna görs via Invajo

Mer information

Caroline Dahlbom, caroline.dahlbom@tillvaxtverket.se