Tillväxtverket

European Viable Cities Day

Sverige får nu 14 nya klimatstäder. Den 8 december skriver kommunerna under på att arbeta för att minska sina klimatutsläpp och engagera medborgarna. Myndigheterna skriver under på att se över lagar och regler så omställningen går enklare. Och snabbare.

Klimatkontrakt 2030 är en kraftsamling från svenska städer och den nationella nivån för att snabba på utvecklingen för att klara detta. Det är ett avtal mellan städer, myndigheter och Viable Cities där alla parter tar på sig att konkret bidra till att öka takten i klimatomställningen. Tillväxtverket deltar.

Kontraktet är ett långsiktigt åtagande som säkrar samarbetet mellan städerna och den statliga nivån. Eftersom det inte finns någon glasklar väg framåt, vi behöver pröva oss fram, så kommer Klimatkontrakt 2030 att utvecklas över tid. Det ska revideras varje år, både på lokal nivå och på den nationella nivån.

På programmet för European Viable Cities Day står – utöver den högtidliga ceremonin – inblickar i EU:s arbete för klimatneutrala städer och ett europeiskt Climate City Contract och reflektioner från företrädare från regeringen, näringsliv och akademi, med mera.

Eventet hålls på engelska.

Tid

8 december klockan 13-15

Plats

European Viable Cities Day 2021 - YouTube

Anmälan

Ingen anmälan behövs.

Kontakt

Isaac Karlsson, Tillväxtverket