Tillväxtverket
Översvämmad gata med människor som går i knädjupt vatten och bilar som kör med vatten forsande upp halvvägs på bilkroppen

Är flykt framtiden?

Forskarvärlden är enig: klimatförändringarna är här och kommer att påverka människors tillvaro i allt högre grad, och på många sätt. I Sverige kan vi, bland annat, förvänta oss allt fler interna klimatflyktingar, men även klimatflyktingar från andra länder. Det är viktigt att vi samlar kunskap om vad detta innebär och förbereder oss, både nationellt och regionalt.

Hur kan Sveriges regioner förbereda sig på klimatförändringarnas konsekvenser?

Tillväxtverket erbjuder inom ramen för regeringsuppdraget om hållbar regional utveckling ett lärpass med fokus på hur migrationsströmmar och klimatförändringarna hänger ihop, och hur de påverkar de regionala utvecklingsförutsättningarna. Genom att samla forskare med expertkunskap kring flyktingströmmar och klimat och regionala aktörer vill vi öka kunskapen och påbörja diskussionen.

Några ämnen vi vill belysa:

  • Läget för klimatförändringarna enligt IPCC:s senaste rapport.
  • Klimatflyktingar som flyr inom eller över landsgränser.
  • Flyktingströmmar inom och till Sverige.
  • Sveriges ansvar för klimatflyktingar och regionernas roll.

Tid

10 december 2021 klockan 9.00 - 11.30

Målgrupp: Tjänstepersoner, chefer och politiker som arbetar med samhällsplanering och beredskapsfrågor på regioner, länsstyrelser och även kommuner. Även tjänstepersoner som på olika sätt kommer i kontakt med klimatfrågor och integrationsfrågor.

Plats

Digitalt

Anmälan

Senast den 8 december

Program och anmälan

Kontakt

Kristina Holmblad: kristina.holmblad@tillvaxtverket.se, 08 - 681 93 41