Tillväxtverket

Workshop - Praktisk övning vid en företagsnedläggning

Samla dina kollegor och delta i en praktisk övning vid en företagsnedläggning! Tillväxtverket bjuder in tjänstepersoner på regioner och kommuner för att träna på att hantera ett större varsel i näringslivet.

Vilka konsekvenser får det att ett företag lägger ner? Vad gör vi som region och kommun? Tillsammans ska ni mildra effekterna av krisen och ta tillvara möjligheterna!

Vid denna krisövning kommer ni att träna på att kraftsamla vid en nedläggning i näringslivet. Under övningen kommer ni tillsammans med kollegor att förbereda, analysera och planera arbetet utifrån krishantering, olika roller och mandat. Under tidspress samt med inslag av moment som illustrerar en faktisk nedläggning kommer ni att träna på att ta en aktiv roll och visa på handlingskraft för att lösa situationen i samverkan med andra aktörer.

Anmäl er nu! Antal platser är begränsade.

Tid

9 december ​kl. 09:00-12:00

Plats

Digitalt möte

Anmälan

Sker på Invajo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Clara Zakariasson, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se