Tillväxtverket

Besöksnäring på agendan 2021 - nationell dialog om samhällets roll för utveckling

ÅRETS TEMA: Strategier, kunskapsutveckling och innovationer
Välkommen till offentliga sektorns mötesplats för att diskutera samhällets roll i utveckling av besöksnäringen – för femte året i rad!

Fyra händer som håller i en jordglob.

En ny spelplan för besöksnäringen utvecklar sig och även för det offentliga systemet som främjar och skapar förutsättningar för näringens utveckling. Nya konsumtionsmönster, ny nationell strategi, ny samverkansarena, ny programperiod för EU:s strukturfonder och naturligtvis, Decade of Action mot målen i Agenda 2030. Nya strategier, innovationer och kunskapsutveckling har aldrig varit viktigare än idag.

Under två digitala halvdagar, lunch till lunch, den 24-25 november lyfter vi tillsammans det offentligas roll för att utveckla en hållbar svensk besöksnäring på en ny spelplan. Den första dagen avslutas med prisutdelning av Stora Turismpriset 2021 och Årets ciceron i besöksnäringen.

Varmt välkommen!

Sveriges Kommuner och Regioner arrangerar konferensen i samverkan med Tillväxtverket och Regionala nätverket för turism.

Tid

24-25 november, från lunch till lunch

Plats

Digital konferens

För vem

Konferensen vänder sig till dig som är beslutsfattare i kommun, region eller statlig myndighet med ansvar för frågor som påverkar besöksnäringen. Du finns inom t ex kommunledning, samhällsplanering, miljö, kollektivtrafik, kultur, fritid, näringsliv och infrastruktur.

Anmälan

Mer information och anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Anders Gunnarsson, SKR, anders.gunnarsson@skr.se 08-452 78 43

Sanna Berg, Tillväxtverket, sanna.berg@tillvaxtverket.se