Tillväxtverket

Nu gör vi Agenda 2030!

Varmt välkommmen till ett lärpass om Agenda 2030 ur ett regionalt perspektiv. Lärpasset riktar sig till dig som arbetar hos regionalt utvecklingsansvariga aktörer, länsstyrelser, kommuner och nationella myndigheter och har intresse för hållbar utveckling.

De globala målen i Agenda 2030 är odelbara. Det betyder att inget mål kan nås på bekostnad av ett annat och att framgång krävs inom alla områden för att målen ska kunna uppnås. Vi kommer att presentera exempel på hållbar produktion och konsumtion.

Ett fullständigt program med tider och talare kommer i mitten av april. Tillväxtverket arrangerar mötet tillsammans med Nationell samordnare för Agenda 2030, som en del av regeringsuppdraget om hållbar regional utveckling .

Varmt välkommen!

Tid

4 maj kl 13.00- 16.00

Plats

Teams, länk skickas så snart du har anmält dig.

Anmälan

Anmäl dig här senast den 30 april.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sprid gärna inbjudan till fler intresserade.

Kontakt

Rosi Hoffer, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Målgrupp

Regionalt utvecklingsansvariga aktörer (projektledare, strateger, chefer, politiker), Länsstyrelsen, kommuner och nationella myndigheter med intresse för hållbar utveckling.

Programpunkter

  1. Träffa Nationell samordnare för Agenda 2030. Hur kan vi arbeta med hållbar produktion och konsumtion i Sveriges regioner?
  2. Utforska temat hållbar konsumtion och produktion med stöd av internationella och regionala exempel. Fokus för presentationerna är Agenda 2030s odelbarhet.
  3. Diskutera konkreta målkonflikter i en regional kontext under en avslutande workshop. Alla deltagare delas in i grupprum på plats, varje grupp leds av en moderator.

Vad gör Nationell samordnare för Agenda 2030?

Regeringen utsåg i februari 2020 en Nationell samordnare för Agenda 2030 som ska arbeta fram till mars 2024. Fokus i uppdraget ligger på att påskynda omställningen till hållbar utveckling på lokal och regional nivå genom samarbete mellan olika sektorer och aktörer Kommittédirektiv - Samordnare - Agenda 2030 (agenda2030samordnaren.se).