Tillväxtverket

AI-nätverket

Flera myndigheter har testat och utvecklat olika AI-lösningar som virtuella assistenter, automatiserat beslutsstöd och maskinell inlärning. Andra ligger i startgroparna. Tillväxtverket bjuder in statliga myndigheter till AI-nätverk för att främja samarbetet.

AI-nätverket är till för dig som arbetar med AI på taktisk och operativ nivå i en statlig myndighet. Vi träffas sex gånger per år, då vi lyssnar till inspirerande talare, utbyter erfarenheter med kollegor i offentlig sektor och workshopar kring aktuella ämnen.

Tid

13.00-16.00

Plats

Digitalt

Program

Program till nätverksträffen den 24 mars.

Anmälan

Anmäl dig till AI-nätverket genom att skicka dina kontaktuppgifter till teamainatverket@tillvaxtverket.se

Kontakt

teamainatverket@tillvaxtverket.se