Tillväxtverket

En sammanhållen landsbygds­politik 4 februari

Länsstyrelser och regioner är välkomna till öppet hus för att tillsammans prata om den regionala nivån inom Landsbygdspolitikens genomförande, och hur vi vill jobba gemensamt för livskraftiga landsbygder i hela landet.

Tillväxtverket arbetar för att stärka utvecklingen av Sveriges landsbygder. Det är inget vi gör på egen hand. För att skapa likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd i hela landet är vi beroende av att aktörer på alla nivåer bidrar – tillsammans skapar vi förutsättningar för en livskraftig utveckling.

Tillväxtverket har den samordnande rollen för landsbygdspolitiken och genomför just nu en process för komma fram till hur vi tillsammans kan etablera och utveckla en regional samverkan.

Vi bjuder nu in regioner och länsstyrelser till Öppet hus för att tillsammans prata om den regionala nivån inom Landsbygdspolitikens genomförande och hur vi vill jobba gemensamt för livskraftiga landsbygder i hela landet.

Tid

Den 4 februari klockan 09.30-11.30

Plats

Digitalt (Teams)

Anmälan

Anmäl dig via denna länklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur kan jag förbereda mig?

  • Läs våra sidor om Landsbygdsuppdraget.
  • Prata med dina kollegor om hur möjligheter till synergier och samordning med annan verksamhet kan tas tillvara inom din organisation. Ställ er frågan: Hur kan vi göra det vi redan gör ännu bättre om vi lägger till ett tydligare geografiskt perspektiv/landsbygdsperspektiv?

Mer information

  • En av hörnstenarna i den nya landsbygdspolitiken handlar om att relevanta aktörer på nationell och regional nivå behöver agera mer samordnat och att genomförandet av en sammanhållen landsbygdspolitik därmed kan bedrivas effektivt.
  • För att vi i Sverige ska nå det landsbygdspolitiska målet kräv att landsbygdsperspektivet blir mer framträdande på den nationella, regionala och lokala nivån.
  • Länsstyrelser och Regioner har ansvar för vissa frågor som både direkt och indirekt har bäring på landsbygdspolitiken och på landsbygdernas utvecklingsförutsättningar. Insatserna bör inom ramen för befintliga ansvar och roller samordnas med de insatser som presenteras i denna proposition.
  • Utan en sammanhållen landsbygdspolitik finns en risk att samhället utvecklas på ett sätt som innebär att människor och de som är företagare i delar av Sveriges landsbygder inte fullt ut uppfattar sig som en del i samhällets utveckling.
  • Landsbygdspolitiken hänger nära samman med den regionala utvecklingspolitiken.

Kontakt

Evelina Selander
namn.efternam@tillvaxtverket.se