Tillväxtverket

AI-nätverket

Välkommen till nästa träff med AI-nätverket för statliga myndigheter. AI-nätverket är till för dig som arbetar med AI på taktisk och operativ nivå i en statlig myndighet. Vi träffas sex gånger per år, då vi lyssnar till inspirerande talare, utbyter erfarenheter med kollegor i offentlig sektor och workshopar kring aktuella ämnen.

Tid

13.00 - 17.00

Plats

Digitalt

Anmälan

Anmäl dig härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Program

  • Accelerera och utveckla AI inom Vården

Stefan Vlachos, Karolinska Universitetssjukhuset

Stefan Vlachos är avdelningschef för Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset. Stefan ansvarar för innovationsledning, -strategi, -process och partnerskap med näringslivsaktörer, och har god kunskap om sjukvårdssystem, olika former av upphandling och implementering. Han har 25 års erfarenhet av att arbeta inom sjukvården och TIME-sektorerna. Stefans erfarenheter inkluderar även uppdrag som VD, CTO och styrelsepositioner. Han har en MBA från INSEAD och en civilingenjör i teknisk fysik från Lunds Tekniska Högskola.

  • AI-teknik för hantering av ansökningar

Ulf Trulsson, Senior Rådgivare Vinnova

Vinnova har med hjälp av en nyutvecklad AI-modell lyckats få artificiell intelligens att klassificera inkomna ansökningar för projektmedel med 98,5 % korrekthet vilket medför att beslutsprocessen därigenom går snabbare.

  • AI/ML med syfte att förbättra riskvärdering och automatisering av arbetsprocesser

Andreas Voxberg – Produktägare – Team ADA (AvanceradDataAnalys)

Björn Erling - Projektägare

Mer information om programmet.

Kontakt

Vill du anmäla dig till AI-nätverket och få inbjudan till kommande event? Då skickar du dina kontaktuppgifter till teamainatverket@tillvaxtverket.se