Tillväxtverket

Cybersäkerhet och Sveriges nuläge

Digitaliseringen skapar nya möjligheter och utmaningar för strategisk affärsutveckling. Men nya digitala lösningar ökar också den digitala sårbarheten.

I Sveriges digitaliseringsstrategi lyfts vikten av att alla på ett säkert sätt ska kunna ta del av, ta ansvar för samt ha tillit till det digitala samhället. I Tillväxtverkets regeringsuppdrag för höjd digital kompetens i småföretag ingår att också höja kunskapen kring digitala affärsrisker, informations- och cybersäkerhet. Genom uppdraget stöttar vi ett pilotprojekt med Linköping Science Park och samarbetspartnern Security Link. Inom ramen för projektet har Linköping Science Park låtit ta fram en rapport ”Cybersäkerhet - En kartläggning av Sveriges nuläge 2020 och framtidsutsikter för branschen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster I nulägesanalysen av cybersäkerhetsområdet kartlägger rapportförfattarna bolag verksamma inom området, förutsättningar för tillväxt, möjligheter och utmaningar inom området, olika nationella initiativ samt tillgången till kompetens och universitetsutbildningar.

Seminariet genomförs i samarbete med Linköping Science Park.

Tid

10.00 - 12.00

Plats

Digitalt

Anmälan

Anmälan till webbseminarium länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Program

  • Tillväxtverket delar med sig av bakgrunden till satsningen på Cybersäkerhet
  • Linköping Science Park berättar om sitt pilotprojekt inom Cybersäkerhet
  • Presentation av rapporten ”Cybersäkerhet - En kartläggning av Sveriges nuläge 2020 och framtidsutsikter för branschen”, Emmy Englund och Linnea Tullin
  • Paneldiskussion med representanter från MSB, Sectra, Linköping Science Park, modererat av Tillväxtverket.

Kontakt

Sofia Lundqvist, fornamn.efternamn@Linkopingsciencepark.se

Karin Östberg, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Bakgrund

Linköping Science Park genomför en pilot inom området Cybersäkerhet i syfte att öka kunskap och beredskap i avancerade teknikföretag. Det ligger i allas intresse att säkerställa att svenska innovationsbolag får rätt förutsättningar att skydda sina kunskapstillgångar i ett tidigt skede. Projektet innefattar en pilotutbildning inom cybersäkerhet, där deltagande bolag får kunskap om hur de kan öka sin beredskap samt skapa ett arbetssätt som integrerar säkerheten redan i ett tidigt skede i såväl affärsutveckling, produktutveckling som löpande förvaltning. Projektet kommer också att göra kartläggning av cybersäkerhetsföretag och initiativ i Sverige - i samverkan mellan SecurityLink, ett strategiskt forskningscentrum (som drivs i samarbete mellan Linköpings universitet, KTH och FOI) samt Linköping Science Park.