Tillväxtverket

Social Innovation Summit

Social Innovation Summit är Nordens största mötesplats för människor som i sitt arbete, i sitt uppdrag eller på sin fritid utvecklar samhället tillsammans med andra. Social innovation handlar enkelt uttryckt om att hitta nya lösningar på samhällsutmaningar, gärna genom att skapa nya relationer och brygga över sektorsgränser.

Det finns en potential. Det finns en möjlighet att utmanas, tänka i nya banor och gemensamt utveckla ny kunskap, nya partnerskap och nya affärer som minskar klyftor, polarisering och ohälsotal. Kunskap, partnerskap och affärer som skapar nya vägar till försörjning och en framtidstro hos nuvarande och kommande generationer.

Tillväxtverket arbetar med ett nationellt regeringsuppdrag för att stärka socialt företagande och samhällsentreprenörskap år 2018-2020. Årets Social Innovation Summit blir även uppdragets slutkonferens - med fokus på nuet och framtiden. Vad har hänt? Vilka rörelser framåt ser vi? Vad måste ske?

Årets tema: Crisis Driving Change


Tid

10-11 november

Plats

Digitalt

Anmälan

https://sisummit.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Läs mer om Tillväxtverkets uppdrag för socialt företagande och samhällsentreprenörer