Tillväxtverket

Hur kan företag i livsmedelskedjan utvecklas?

Under hösten 2020 bjuder Jordbruksverket och Tillväxtverket in till fyra tematräffar som vänder sig till dig som är involverad i arbetet med livsmedelsstrategin.

Tema för träffarna är företagsutveckling, vilt/vildsvin, kompetensförsörjning och regler och villkor.

Jordbruksverket och Tillväxtverket har under 2020 ett gemensamt uppdrag från regeringen att främja samverkan mellan berörda aktörer på regional nivå kring livsmedelsstrategin. Vi ska ta till vara synergieffekter, sprida goda exempel och uppmuntra och stödja regionala aktörer. Arbetet har fokus på målen i livsmedelsstrategin

På tematräffen om företagsutveckling ställer vi oss frågan:

- Hur kan företagen i livsmedelskedjan utvecklas och vilken roll spelar innovation?

Tid

9.15 - 15.00

Plats

Digitalt

Anmälan

Anmälan till tematräffen företagsutvecklinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Eva Sundberg, fornamn.efternamn@jordbruksverket.se

Mer information Tillväxtverkets uppdrag inom Sveriges livsmedelsstrategi

Tillväxtverkets uppdrag inom Sveriges livsmedelsstrategi

Aktiviteter hösten 2020