Tillväxtverket

Nationell livsmedels­konferens

9 december bjuder Tillväxtverket och Jordbruksverket in till en nationell konferens, med fokus på hur vi med gemensamma krafter tar tillvara potentialen i livsmedelskedjan för att nå livsmedelsstrategins mål. Bakgrunden till konferensen är Tillväxtverkets samordningsuppdrag, Jordbruksverkets uppföljningsuppdrag och det uppdrag som båda myndigheterna har under 2020 att bidra till samverkan i det regionala livsmedelsstrategiarbetet.

Under konferensen fokuserar vi på livsmedelskedjans möjligheter och utmaningar. Målet är att tillsammans

  • skapa förutsättningar för långsiktigt konkurrenskraftiga företag
  • bidra till en ökad hållbar livsmedelsproduktion och
  • att alla delar av livsmedelskedjan utvecklas både parallellt och i samspel.

Livsmedelsstrategin är en långsiktig satsning och det krävs samverkan mellan alla led i livsmedelskedjan för att fortsätta det proaktiva arbetet framåt.

Plats

Konferensen kommer att vara digital

Anmälan

Mer information om anmälan kommer inom kort.

Kontakt

Ellen Anker-Kofoed, fornamn.efternamn.efternamn@tillvaxtverket.se