Tillväxtverket

Hur kan nya exportstrategin hjälpa företag i global avmattning?

Välkomna till årets första #gointerlab, en seminarieserie där vi fördjupar oss i ämnet internationalisering.

Seminarierna lyfter intressanta forskningsresultat och studier inom internationalisering och förklarar hur dessa kan användas i praktiken av främjare och av företag som verkar på utlandsmarknader.

Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden, inleder seminariet med att framtidsspana om den globala ekonomiska utvecklingen 2020 och framåt.

Per-Arne Hjelmborn, Sveriges utrikesråd för handelsfrågor berättar om regeringens nya export- och investeringsstrategi.

Därefter följer ett samtal mellan Lena, Per-Arne och Jennika Gil Noltorp, regional exportsamverkan, Region Skåne om hur främjarsystemet generellt och den nya export- och investeringsstrategin speciellt kan hjälpa svenska företag att navigera i en allt mer osäker omvärld. Möter strategin de regionala utmaningarna?

Välkommen att delta på lunchmingel med en wraps innan seminariet, serveras från kl. 11:30. För att delta på plats behöver vi din anmälan. 

Du kan också följa seminariet på webben, för detta behövs ingen anmälan. Du hittar livesändningen här med start kl. 12.00. länk till annan webbplats

Under 2020 kommer vi att vid tre eller fyra tillfällen lyfta aktuella frågeställningar – relaterade till företagens internationalisering – med Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden som moderator.

Ny exportstrategi

I december 2019 lanserade regeringen en ny export- och investeringsstrategi, som tar vidare den exportstrategi som lanserades i september 2015. Enligt strategin ska Sverige bland annat hjälpa fler små och medelstora företag att exportera. Svenska innovationer ska utvecklas och användas för att stärka näringslivets exportförmåga och internationella konkurrenskraft. Sverige ska exportera lösningar som leder världen till fossilfrihet. 

Tid

3 mars kl 11.30 - 13.00

Plats

Västgötagatan 5, Stockholm (Tillväxtverkets lokaler)

Anmälan

Anmäl dig här!länk till annan webbplats

Kontakt

Anna Bergdahl
Tel: 08-681 7745