Tillväxtverket

Digital spetskompetens

Startkonferens om kompetensförsörjning av digital spetskompetens.

Regeringen har gett i uppdrag åt Universitetskanslersämbetet och Tillväxtverket att tillsammans analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas i Sverige, både på kort och lång sikt.

Inom ramen för uppdraget genomförs en startkonferens för intresserade aktörer. På konferensen kommer vi bland annat att presentera och diskutera resultatet av en ny studie kring definitionen av begreppet Digital spetskompetens. Program kommer inom kort.

Läs mer om uppdraget här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tid

Tisdagen 28 april 2020, klockan 10.00 - 16.00

Plats

Stockholm: Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98

Anmälan

Anmälan öppnas inom kort.

Målgrupp

Företrädare för universitet och högskolor och andra utbildningsanordnare, arbetslivsaktörer, aktörer med regionalt utvecklingsansvar, berörda myndigheter och andra intresserade.

Kontakt

Kontakta Pernilla Rydmark, pernilla.rydmark@tillvaxtverket.se, om du undrar över något eller har en kommentar.