Tillväxtverket

Digital spetskompetens

Startkonferens om kompetensförsörjning av digital spetskompetens.

Regeringen har gett i uppdrag åt Universitetskanslersämbetet och Tillväxtverket att tillsammans analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas i Sverige, både på kort och lång sikt. Inom ramen för uppdraget bjuder vi nu in till en startkonferens för intresserade aktörer. På konferensen kommer vi bland annat att presentera och diskutera resultatet av en ny studie kring definitionen av begreppet Digital spetskompetens.

Målgruppen är bland annat företrädare för universitet och högskolor och andra utbildningsanordnare, arbetslivsaktörer, aktörer med regionalt utvecklingsansvar, berörda myndigheter och andra intresserade.

Talare:
Malin Cederfeldt Östberg, statssekreterare
Jan Gulliksen, professor KTH
Åsa Zetterberg, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen
Johan Redtzer, talangscout Monterro
Amy Loutfi, vicerektor för AI vid Örebro universitet
Frida Ericson, grundare av AW Academy
Mikael Ahlström, grundare av Hyper Island

Läs mer om uppdraget här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tid

Tisdagen 28 april 2020, klockan 9.30 - 11.00

Plats

Digital konferens. Webbplats meddelas senare till anmälda deltagare

Anmälan

Anmäl dig här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Varmt välkommen!

Kontakt

Pernilla Rydmark, handläggare, Tillväxtverket
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se