Tillväxtverket

Öppna upp för nya företag!

Bild på utrikes född kvinna

Den 26 mars bjuder Tillväxtverket in till slutkonferens för regerings­uppdraget Främja nyanländas företagande. Vi har samlat på oss en mängd kunskap och erfarenheter som vi vill dela med oss av.

Hur kan vi förbättra förutsättningarna för utrikes födda som kan och vill starta nya företag? Hur arbetar vi för att alla ska kunna ta del av de insatser som finns? Hur öppnar vi upp för nya företag? Arbetssätt, språk och nätverk är några av nycklarna när vi utformar insatser.

Utrikes födda har en starkare tillväxtvilja och anställer fler i sina företag än andra. Det finns en stor potential bland utrikes födda som vill starta och driva företag i Sverige. Samtidigt möter de större utmaningar än andra i att etablera sig som företagare och de tar heller inte del av befintligt stöd i samma utsträckning som andra.

Konferensen vänder sig till dig som är företagsrådgivare, förtroendevald eller tjänsteperson med intresse för nyanländas företagande på lokal, regional och nationell nivå.

Varmt välkommen!

Läs mer om vårt arbete med att främja nyanländas företagande

Datum och tid

Den 26 mars 2020, kl. 09.30—16.15.

Plats

Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm.

Anmälan

Anmälningslänk kommer inom kort.

Preliminärt program

09.30 Registrering och kaffe.

10.00 Välkommen

  • Den nationella politiken och nyanländas etablering.
  • Resultat och vad har vi lärt oss?
  • Så gjorde vi — samtal med projektägare om framgångsfaktorer och lärdomar.
  • Samtal mellan myndigheter om att skapa förutsättningar för ett hållbart företagsfrämjande för utrikes födda företagare.

12.00 Lunch.

13.00 Parallella seminarier, valbara pass (4 st).

14.45 Fika.

15.15 Återsamling i plenum, vad tar vi med oss från seminarierna?

15.20 Inspirationspass.

Konferensen slutar kl. 16.15.

Kontakt

Anna Dahlén Eckermann
08-681 65 29
fornamn.efternamn.efternamn@tillvaxtverket.se