Tillväxtverket
Containrar staplade på varandra

Fyra hållbarhets­aspekter när du ska exportera

Hållbarhet är en viktig samhällsfråga och en fråga som alla företagare behöver förhålla sig till. Vad behöver ett företag särskilt tänka på för att lyckas med hållbarhet i sin exporterande verksamhet?

Almis hållbarhetschef Håkan Zinders berättar om de olika områden han rekommenderar att företag tittar extra på inför sitt inträde på exportmarknaden.

När man går in på en exportmarknad blir vissa och ibland nya frågor extra viktiga att beakta ur ett hållbarhetsperspektiv. Även om varje verksamhet står inför en just för dem unik situation, finns det ändå några gemensamma områden som är viktiga att resonera kring och ha en plan för.

Karin Wessman, hållbarhetschef på Exportkreditnämnden, delar med sig av observationer och tips utifrån de tusentals exportaffärer de garanterar, och därmed hållbarhetsgranskar, varje år. Vad behöver vi i främjarsystemet ha koll på inom hållbarhet när vi stöttar företagens export?

Tid och plats

Måndag 18 november kl 12.00 - 13.00 i Tillväxtverkets lokaler, Västgötagatan 5, Stockholm.

Anmälan

Seminariet börjar kl 12. Välkommen att delta på lunchmingel med en wraps innan seminariet, från kl. 11:30.

För att delta på plats behöver vi din anmälan.länk till annan webbplats

Livesändning

Du kan också följa seminariet på webben, för detta behövs ingen anmälan. Du hittar livesändningen här med start kl. 12.00.

#gointerlab

Seminariet är en del i seminarieserien #gointerlab där vi fördjupar oss i ämnet internationalisering. Vårt fokus är att lyfta, studier, forskningsresultat och rapporter och applicera det i praktiken. Ny kunskap som bidrar till nya möjligheter för svenska företags internationalisering.