Tillväxtverket

Hur kan det bli lättare att driva företag som ny i Sverige?

Välkommen till en dag med fokus på hur vi kan underlätta för fler nyanlända som vill starta och driva företag på landsbygderna. Tillväxtverket och Landsbygdsnätverket i samarbete med Fyrbodals kommunalförbund och Leader Framtidsbygder bjuder in till seminarium.

Många nyanlända har intresse för att starta, driva och utveckla företag. Samtidigt vet vi att de inte tar del av befintligt stöd i samma utsträckning som andra företagare. Här finns kompetens och affärsidéer som vi behöver bli bättre på att ta tillvara. Vilka erfarenheter finns från väl fungerande företagsfrämjande metoder? Vilket stöd finns? Vilka är aktörerna som kan underlätta för nyanlända att etablera sig som företagare?

Syftet med dagen är att presentera lärdomar från rapporten Nyanlända entreprenörer på landsbygden – Så främjar du deras affärsidéer.länk till annan webbplats Syftet är också att tillsammans med lokala och regionala aktörer ta fram en aktörskarta över vem som gör vad med fokus på företagsfrämjande bland nyanlända på landsbygden.

Plats: Gröna Klustret Nuntorp, Brålanda.

Datum och tid: 25 november klockan 10.00–16.00

Moderatorer: Lejla Babajic Löfgren, Tillväxtverket och Per Hasselberg, Fyrbodals kommunalförbund och Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Nyanländas inkludering.

Sista anmälningsdag är den 15 november.