Tillväxtverket
Två händer håller en jordglob mot svart bakgrund.

Internationell utblick och handelsavtal

Välkommen på en heldagskonferens i Stockholm med fokus på export. Vi lyfter blicken och ser över läget för världsekonomin och vad det betyder för svenska exportföretag.

Vi tittar också närmare på vad EU:s handelsavtal innebär och hur svenska företag kan använda det. Dessutom får vi en forskares syn på hur företag bör göra sin internationsaliseringsresa.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson kommer och uppdaterar oss om den regionala tillväxtpolitiken.

Statssekreterare Krister Nilsson berättar det senaste om en ny exportstrategi.

Anmälan

Välkommen att anmäla dig här!länk till annan webbplats

Konferensen riktar sig till dig som är aktiv i regional exportsamverkan på regional eller nationell nivå, och till dig som arbetar med företagens internationalisering på en Region, Almi, Business Sweden eller annan partnerorganisation.

Organisationer som är intressarade av att knyta an till uppdraget regional exportsamverkan är också välkomna att delta.

Program

09.30 Registrering, fika och nätverkande

10.00 Välkommen och inledning
Gunilla Nordlöf, Generaldirektör, Tillväxtverket

10.10 Globala utsikterHur ska svenska företag navigera i en alltmer osäker
omvärld? Lena Sellgren, Chefekonom, Business Sweden

10.45 Regional tillväxtpolitik och hela Sverige exporterar
Läget i regeringens nya Exportstrategi
Landsbygdsminister Jennie Nilsson och Krister Nilsson, statssekreterare
hos Utrikeshandelsminister Anna Hallberg

11.30 Arbetet ute i regionerna
Diskussion kring det fortsatta regionala arbetet.

12.00 Lunch

13.00 Möjligheter med EU’s frihandelsavtal
Oscar Wåglund Söderström, enhetschef, Kommerskollegium
Ett företag berättar om hur de använt handelsavtal i sina affärer

14.30 Fika

15.00 Parallella pass:
Grundkurs i handelsavtal
Theresa Ryberg, Enterprise Europe Network

Forskningens insikter och vändpunkter om internationalisering. Börja
tidigt, men ta det lugnt.
Mikael Hilmersson, docent vid Göteborgs Universitet

15.40 Summering av dagen

16.00 After Work – mingel och fortsatta diskussioner