Tillväxtverket

Hearing hållbar utveckling

Välkommen till information och diskussion om vårt nya uppdrag för hållbar utveckling och tillväxt i regionerna!

Datum

17 september

Tid

10.00 - 12.00, Kaffe och smörgås från kl 9.30

Plats

Tillväxtverket, Västgötatan 5, Stockholm eller via webben

Anmälan

Anmäl dig till deltagande på plats eller via webbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Medverkande

Örjan Hag, Näringsdepartementet och Tim Brooks och Rosi Hoffer, Tillväxtverket.  

Webbchatt

Du kan delta aktivt med frågor via en webbchatt, frågorna läses upp av moderator. 

Mer information

Kontakta Rosi Hoffer
Mobil: 070-689 97 95
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket .se

Bakgrund

Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet under åren 2019-2022. Nu vill vi bjuda in dig till en nationell hearing där vi presenterar det nya uppdraget.

Vi kommer att informera, diskutera och samla in synpunkter om förväntade effekter, ramarna för uppdraget, hur medel ska utlysas och hur uppdraget ska genomföras regionalt och mycket mer.

Hösten 2019 kommer att användas till att rigga uppdraget och ditt inspel är en mycket viktig pusselbit för ett lyckat framtida genomförande.

Varmt välkommen!

Vi arbetar med hållbar tillväxt och växande företag i alla delar av Sverige. Det betyder att vi arbetar för ekonomisk tillväxt över tid så att vi kan tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers.

Hållbar tillväxt handlar om att utveckla näringsliv och samhälle och för att kunna göra det krävs ekonomisk omvandling och förnyelse. Då behöver vi också utmana gamla logiker och anpassa oss till de nya förutsättningarna samtidigt som vi tar vara på alla nya möjligheter.

Om livskvalitet kan sägas vara det övergripande syftet för tillväxtarbetet sätter miljön gränser för resursuttag och utsläpp. Tillsammans skapar de ett avgränsat handlingsutrymme.