Tillväxtverket

Lyckas med sam­arbete i Östersjöregionen

Globaliseringens utmaningar känner inga gränser. Allt oftare framstår samarbete med andra länder som mer effektivt och ibland helt nödvändigt.

Tillväxtverket, Svenska institutet, Svenska ESF-rådet, Universitets- och Högskolerådet och Föreningen Norden har utvecklat regionala workshops för att introducera arbetet inom EU:s strategi för Östersjöregionen.

Deltar gör myndigheter, näringslivet och civilsamhället - lokalt, regionalt och nationellt samt på EU nivå.

Workshopens syfte är att visa hur EU:s makroregionala strategi konkret kan användas som en ny samarbetsform. Under workshopen får deltagarna kunskap om hur aktörer på alla samhällsnivåer kan samarbeta inom strategins ram för att hitta lösningar på aktuella samhällsutmaningar.

Vi kommer också att diskutera olika finansieringsmöjligheter för denna form för transnationellt samarbete.

När: 25 september 2019, klockan 9.30–16.30

Var: Kulturhuset Väven, Storgatan 46A, Umeå

Här kan du registrera dig.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster