Tillväxtverket

Besöksnäring på agendan

En nationell dialog om samhällets roll i besöksnäringens utveckling
TEMA: Hållbart hela vägen - från globala mål till lokala strategier och genomförande

Välkommen till offentliga sektorns mötesplats för att  diskutera samhällets roll i utveckling av besöksnäringen. Årets konferens sätter fokus på hållbar utveckling i relation till turism – hur går vi från globala mål till lokala strategier och genomförande?