Tillväxtverket

Resultat­seminarium om tillgänglighet och hastighets­förändringar

Välkomna till resultatseminariet för regional tillgänglighet och konsekvenser av hastighetsförändringar!

Genom projektet har Trafikverket tillsammans med Tillväxtverket utvärderat hastighetsgränserna i det svenska vägnätet för att optimera relationen mellan hastighet och vägstandard. En del i syftet med projektet har varit att stärka ”nollvisionen” och skapa en säkrare trafiksituation.

Från ett samhällsekonomiskt perspektiv innebär det att de skyltade hastigheterna justeras för att bättre balansera trafiksäkerhet med tillgänglighet. Det övergripande syftet med detta projekt har därför varit att utveckla verktyg för regionalekonomiska konsekvensanalyser av förändrade hastighetsgränser i det svenska vägnätet.

Genom utvecklingen av analysmetoderna kan konsekvenserna av marginella hastighetsförändringar beskrivas på ett genomgripande och systematiskt sätt.

Vid detta avslutande tillfälle sammanfattar vi projektet och representanter från Cerum vid Umeå universitet presenterar resultatet av sina analyser och berättar hur de anser att metodiken för konsekvensbeskrivningarna bör se ut.

Seminariet webbsänds

Förmiddagen och presentationen från Cerum kommer att livesändas här på vår webbplats mellan klockan 10.00 och 12.00 och kan även ses i efterhand.

Vid frågor kontakta

Julia Färdvall, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Mathias Warnhjelm, mathias.warnhjelm@trafikverket.se, telefon 010-1235850

Tid

22 mars klockan 10-15

Plats

Tillväxtverket, Västgötagatan 5, Stockholm

Anmälan

Anmäl dig härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster