Tillväxtverket

Regional utveckling 2019

En del i det lokala och regionala utveckling- och tillväxtarbetet är att skapa en bild över hur det ser ut regionalt, så även lokalt, nationellt och ibland i en europakontext eller i ett jämförandeperspektiv inom EU exempelvis.

Regionerna utvecklas ständigt utifrån händelser i omvärlden och som ett resultat av egna insatser. Regionernas nulägesbilder är viktiga att fånga upp i det regionala utvecklingsarbetet. En del i det lokala och regionala utvecklings- och tillväxtarbetet är att skapa en bild över hur det ser ut regionalt, så även lokalt, nationellt och ibland i en europakontext eller i ett jämförandeperspektiv inom EU exempelvis. Dessa bilder kan göras med hjälp av statistik, fakta och analyser.

Under dagen kommer vi presentera aktuell relevant fakta och statistik som kan inspirera oss i analysarbetet och intressebevakning. Dagen avslutar vi med ett mingel för er som vill fortsätta samtalet kring dagens inspel med kollegor och/eller planera framtida samarbeten.

Konferensen är ett samarrangemang mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL), Statistiska centralbyrån (SCB) och Tillväxtverket.

Inbjudan och programPDF

Målgrupp: Politiker och tjänstemän regionalt och lokalt

Datum: 10 maj 2019

Pris: Deltagaravgift 1850 kr (exkl. moms)

Plats: Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm

Anmälan: Anmäl dig härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller via skl.se/kalenderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vi går efter principen först till kvarn. Anmälan kan överlåtas till annan person eller avbokas innan 10 april.

Sista anmälningsdag: 10 april

Information: För frågor kring anmälan och praktiska detaljer kontakta Konstella på konferens@konstella.se eller 08-452 72 86. För frågor kring innehållet kontakta Helena Gidlöf, SKL, på helena.gidlof@skl.se eller 08-452 73 77.