Tillväxtverket

Kan du få finansiering av Europeiska social- eller Regionala utvecklingsfonden?

Vill du ta reda på om din projektidé ryms inom Europeiska socialfonden (ESF) eller Regionala utvecklingsfonden (ERUF) och samtidigt få tips och råd inför skrivningen av ansökan? I Jönköping 22 januari och Kalmar 23 januari finns chansen att få hjälp med detta.

Träffarna riktar sig till dig som har en projektidé inom någon av fonderna. Om aktuella utlysningar kan du läsa på respektive myndighets hemsida.


Agenda Jönköping

9.00 Registrering inklusive förmiddagskaffe

9.15 Rune Backlund, ordförande i ANA-nämnden, hälsar er välkomna

9.30 Information från ESF-rådet, Holger Brügel och Albert Söderlind

10.00 Information från Tillväxtverket, Henrik Blomberg

10.30-10.40 Paus

10.40 ESF-projekt Arbete för unga i Aneby

11.00 Gustav Österström, VD Science Park, berättar om aktuella satsningar och delar med sig av sina erfarenheter från att jobba med projekt som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

11.20 Marie Brander, VD Coompanion, berättar om aktuella satsningar och delar med sig av sina erfarenheter från att jobba med projekt som finansieras av strukturfonderna

11.40 Information från Region Jönköpings län, Peter Johansson

12.00 Lunch

13.00-16.00 Möjligheter till att boka enskilda konsultationer med Tillväxtverket och ESF-rådet

Plats: Clarion Collection Hotel Victoria, F E Elmgrens gata 5, Jönköping

Anmälan: Anmäl dig här här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Anmälan ska vara oss tillhanda senast den 18 januari 2019.Om ni önskar konsultation efter lunch ska du kryssa i rutan Önskar konsultation och därefter tar vi kontakt med dig för att komma överens om tid. Inför konsultationen vill vi att du fyller i Testa din projektidé för aktuell fond. Vi bjuder på fika och lunch så lämna gärna önskemål om särskild kost.

 

Agenda Kalmar

9.30 Registrering och kaffe

10.00 Information från Tillväxtverket, ERUF

10.45 Information från Europeiska Socialfonden

11.30 Paus

11.35 Projektmedverkan från lokalt ESF-projekt (ej klart ännu)

12.00 Lunch i egen regi

13.00-16.00 Inbokade konsultationer (föranmälda med ESF-rådet och Tillväxtverket)

OBS! Vill du ha en individuell konsultation, meddela detta i samband med din anmälan.

Anmäler dig gör du till: maria.stegefors@regionkalmar.se senast: 21 januari

Plats: Nygatan 34, Kalmar

*Pågående utlysning från Europeiska Socialfonden ligger inom programområde 2.3. Målgruppen är kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden och ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. Det finns 20 miljoner kronor att söka fram till 11 mars – inga krav på medfinansiering.

Länk till utlysning från Europeiska Socialfonden:

https://www.esf.se/sv/Min-region/Smaland--Oarna/Utlysningar/Utlysning/?sourceId=41932länk till annan webbplats

**I pågående utlysning från Regionala utvecklingsfonden är syftet att öka konkurrenskraften och sysselsättningen och främja tillväxten i regionen, med särskild vikt på små och medelstora företag för att på så sätt bidra till en miljövänlig och hållbar utveckling. Du kan söka upp till 50% i finansiering.

Länk till utlysning från Regionala utvecklingsfonden:

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar/utlysningar/2018-10-01-stark-sma-och-medelstora-foretags-tillvaxt-i-smaland-och-oarna.htmllänk till annan webbplats

Välkommen!


Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket och Region Jönköpings län