Tillväxtverket

Regionala matchnings­indikatorer‒ ­fördjupad analys

Välkommen till ett rapportseminarium om slutsatserna från Reglabs lärprojekt om regionala matchningsindikatorer. Efter presentationen av slutrapporten har du också möjlighet att själv testa matchningsindikatorerna i vårt labb, och se vad de kan berätta om matchningen på arbetsmarknaden i din region.

 

  • Lärare slutar inte. De stannar i yrket ‒ men de byter ofta arbetsgivare.
  • Bristen på grundutbildade sjuksköterskor ökar, eftersom de täcker upp för bristen på specialistsjuksköterskor.
  • Sämre matchning förklaras i första hand av ökat utbud av arbetskraft med svag ställning på arbetsmarknaden, inte av förändrade kompetenskrav.

Det är några av slutsatserna från lärprojektet Regionala matchningsindikatorer – fördjupad analys. Nu bjuder Reglab och Tillväxtverket in till ett rapportseminarium.

Tid

Onsdag 5 september, kl. 10-13.15, inklusive lunch och därefter labb kl. 13.30-16.

Plats

Tillväxtverket, Loungen, Västgötagatan 5, Stockholm

Anmälan

Seminariet är öppet för alla som har anmält sig. Anmäl dig via denna länklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (hos Reglab) senast 29 augusti.

Program

Reglabs lärprojekt har fördjupat sig i analyser av matchningen på den regionala arbetsmarknaden, särskilt områdena: vård och omsorg, teknik och tillverkning, och pedagogik.

På seminariet presenterar vi slutrapporten från lärprojektet. Du har också möjlighet att själv testa matchningsindikatorerna i vårt labb, och se vad de kan berätta om matchningen på arbetsmarknaden i din region.

Regionala matchningsindikatorer – vad är det?

Hur kan de användas och vilken nytta kan vi ha av materialet? Katja Olofsson, SCB

Fördjupningar och regionala jämförelser.

Styrbjörn Holmberg, Region Östergötland, Jan Persson, Tillväxtverket, Anders Axelsson, Region Skåne och Joakim Boström Elias, Västra Götalandsregionen.

Hur kan matchningsindikatorerna vara ett stöd i arbetet med regional kompetensförsörjning?

Mats Larsson och Maria Hallberg Svensson, Region Örebro län och Peter Möller, Region Dalarna.

Prova själv!

Efter seminariet erbjuder vi ett labb med Katja Olofsson, SCB, där du kan prova att använda matchningsindikatorerna själv, eller få hjälp att komma vidare.

Seminariet kommer att websändas och finnas att titta på i efterhand. 

Kontakt

Om du har frågor, kontakta Karin Botås, Reglab eller Jan Persson, Tillväxtverket

Välkommen!