Tillväxtverket
Illustration över stad och hus

Stora Tillväxtdagen: Skåne som tillväxt­motor

Anläggningar som ESS och Max IV-laboratoriet i Lund är viktiga etableringar för Sverige. Vad betyder det för företagen i regionen? I år håller vi Stora Tillväxtdagen i Malmö den 6 november. Temat för konferensen är Skåne - en allt starkare tillväxtmotor.

Regionalt möter globala behov och styr tillväxten hos de regionala företagen. ESS och MaxIV kan bli tillväxtmotorer - men hur? Vad behöver företagen för att kunna växa? Hur kan små bolag öka affärerna mot MaxIV och ESS? Det är några frågor som kommer att diskuteras under dagen.

Skåne blir mötesplats för forskare och företag från hela världen

ESS-anläggningen kommer att öppna vägen för framtida forskningsgenombrott inom medicin, miljövetenskap, klimat, kommunikation och transport. Tillsammans med MAX IV-laboratoriet kommer ESS att bilda ett nav i den europeiska forskningsinfrastrukturen. Forskare från hela världen kommer att vallfärda till Lund för att lösa komplexa utmaningar för mänskligheten. Hur kan näringslivet dra nytta av att Skåne blir ett nav för världsledande forskning? Vilka nya möjligheter står för dörren?

Ur innehållet:

 • Regionalt möter globala behov och styr tillväxten hos de regionala företagen.
 • Vad behöver företagen för att kunna växa? 
 • ESS och MaxIV som motor- Men hur? Och vad?
 • Cate - Cluster for Accelerator Technology 
 • Big Science Sweden- hur kan små bolag öka affärerna mot MaxIV och ESS?
 • Hur växer och innoverar vi mer tack vare anläggningar som ESS och MaxIV?
 • Hur får vi till Sveriges första nobelpris i fysik, medicin och ekonomi, tack vare ESS och MaxIV?
 • Kan tillit främja tillväxt?

Anmälan: Se hela programmet och anmäl dig här!länk till annan webbplats

Medverkar gör bland annat:

Gunilla Nordlöf, Tillväxtverket, Ulrika Geeraeds, Region Skåne, Marianne Larsson, Material Business Center/Healthech Nordic, Anna Stenstam, CR Competens, Emil Rofors, kärnfysiker, Anna Hall, Big Science Sweden, Per Tryding, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Andreas Berg, Ekonomihögskolan.

Plats: Konferensen äger rum på Studio Meetingpoint i Malmö.länk till annan webbplats

ESS gör det möjligt att studera material på detaljnivå

European Spallation Source (ESS-anläggningen) är en forskningsanläggning som det europeiska konsortiet European Spallation Source ERIC bygger i Lund. ESS-anläggningen kommer att användas inom en rad vetenskaper som medicin, biologi, kemi, fysik och teknik. Anläggningen är en så kallad neutronkälla där kaskader av neutroner framkallas genom spallation. Enligt den europeiska forskningsorganisationen ESFRI kommer ESS att bli världens mest kraftfulla neutronkälla som gör det möjligt att studera material på molekylär och atomär nivå.

Bakom European Spallation Source (ESS) står femton medlemsländer med Sverige och Danmark som värdländer och huvudfinansiärer. Bygget inleddes 2014. Tester ska påbörjas under 2019, forskning påbörjas 2023 och helt klar ska anläggningen vara 2025. Totalkostnad för hela anläggningen är cirka 18 miljarder kronor.

MaxIV gör det osynliga synligt

MAX IV-laboratoriet är ett svenskt nationellt laboratorium för acceleratorfysik och forskning med hjälp av synkrotronljus. Laboratoriet ligger i norra Lund och har Lunds universitet som värd. Laboratoriet kommer att vara fullt utbyggt 2026 och beräknas då ha upp till 3000 användare årligen från hela världen inom ämnen som fysik, kemi, biologi, medicin och materialvetenskaper.

Flera EU-projekt är knutna till ESS

 • Nationella regionalfondsprogrammet har två projekt – Spatial Research Excellence by ESS (SREss) fas 1 och fas 2 – som genom att investera i forskningsinfrastrukturen ska säkerställa att det blir möjligt att slutföra och instrumentera neutronkällan. Projektet Spatial Research Excellence by ESS (SREss) fas 1 pågick mellan 1 januari 2015 och 30 juni 2016. SREss fas 2 startade den 1 mars 2016 och ska avslutas senast 31 mars 2020.
 • Det regionala programmet Skåne-Blekinge har hittills beviljat fem projekt med koppling till ESS och Max IV.
 • Interregprogrammet Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS) har ett stort projekt – ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society – vars största satsning är ett program för forskarutbildning. Målet är att etablera ett gränsregionalt nätverk där upp till 40 nya forskare med neutron- och synkrotronljuskompetens ska kunna anställas på universitet och anläggningar. Nya forskare kommer också att kunna anställas inom industrin.

Läs mer om SREss som fått stöd från EU:s regionala utvecklingsfond

 

Övriga länkar

European Spallation Source (ESS)länk till annan webbplats

Max IV-laboratorietlänk till annan webbplats

Om ESS och MaxIV på Lunds universitets webbplatslänk till annan webbplats.