Tillväxtverket

Dialog för att öka regioners förut­sättningar

Tillväxtverkets strategiska regionarbete syftar till att öka regionernas förutsättningar och förmåga att främja företagens utveckling.

Genom dialog på strategisk nivå skapar vi förutsättningar för att:

  • öka regionernas förutsättningar och förmåga att främja företagens utveckling
  • effektivisera, stärka och professionalisera Tillväxtverkets egna arbete

I dialogerna får vi veta varje läns unika förutsättningar, utmaningar och möjligheter i ett brett perspektiv. Utgångspunkten är hur det regionala tillväxtarbetet och de regionala tillväxtprocesserna behöver utvecklas för att bidra till att skapa en långsiktigt attraktiv miljö för näringslivets utveckling – och hur Tillväxtverket kan stärka detta arbete.

Tillväxtverket lyssnar på regionerna

Den 9 maj möter vi Region Örebro