Tillväxtverket

Lansering av Sweden Food Arena

Vill du bidra till att skapa en svensk livsmedelssektor i världsklass? Vill du i samverkan med resten av livsmedelskedjan lyfta forskning och innovation inom området?   

Företag och branschorganisationer inom hela livsmedelskedjan samlas nu inom Swedish Food Arena. En nationell arena där aktörer samverkar kring forskning och innovation för en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor.

Arenan är en viktig del i regeringens nationella livsmedelsstrategi med sikte mot år 2030. Tillväxtverket stödjer livsmedelssektorn i arbetet med att etablera en samverkansarena.

Lanseringseventet vänder sig till dem som arbetar med frågor som rör forskning och innovation inom livsmedelessektorn.

Tid: 24 maj, kl 13.00 - 16.30

Plats: Courtyard by Marriott, Stockholm. 

Moderator: Alarik Sandrup

Program

13.00 – 14.30 Välkommen!

Per Arfvidsson, ordförande för arenans styrgrupp och vice vd Lantmännen
Lena Carlsson, ställföreträdande generaldirektör, Tillväxtverket

Invigning av arenan. Så tar vi livsmedelsstrategin vidare!
Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister, Näringsdepartementet

Innovationsklimatet i den svenska livsmedelssektorn – varmt eller kallt?
Hauke Bossen, Roland Berger AB

Vad kan vi lära av andra branscher?
Gert Nilsson, teknisk direktör, Jernkontoret
Internationell utblick – hur har andra länder gjort?
Robert Brummer, vicerektor, Örebro universitet.
Hur ser forskare på en utökad samverkan?
Katarina Nordqvist, sekreterare, Nationell kommitté för livsmedelsforskning, Formas

14.30 – 15.00 Kaffe


15.00 – 16.30 Hälsa och smak, cirkulär mat och digitalisering –
tre prioriterade områden för forskning och innovation i Sverige

Hälsa och smak: Anders Högberg, Orkla, Hanna Halpern, Restaurangaka-demin
Cirkulär mat: Patrik Holm Thisner, HK Scan, Sara Sundquist, Livsmedels-företagen, Digitalisering och automation: Jonas Köhler, Menigo

Vad är Sweden Food Arena och hur jobbar vi vidare?
Företrädare från företag och branschorganisationer

Varmt välkommen!