Tillväxtverket

Integration ger tillväxt!

Välkommen till ett heldagsseminarium om integration ur ett tillväxtperspektiv

Tillväxtverket har arbetat med nyanlända och företagande sedan hösten 2015. Vi har lärt oss mycket och kommit en bit på väg. Hur kommer vi vidare för att underlätta företagande, sysselsättning och integration med fokus på tillväxt? Hur skapar vi en hållbar tillväxt på lika villkor för alla?

För tredje gången arrangerar Tillväxtverket ett seminarium för att bland annat presentera nya satsningar på integration, visa lärande projektexempel och erbjuda en mötesplats för regional samverkan. Kom och bidra med dina erfarenheter och idéer! 

Tid

22 mars kl 9-16. kaffe och registrering från kl 8.00

Plats

City Conference Centre, Norra Latin, Drottninggatan 71B, Stockholmlänk till annan webbplats

Anmälan

Konferensen är fullbokad  

Kontakt och frågor

Rosi Hoffer       

Program

8.00- 9.00 Kaffe och registrering

9.00 Tillväxtverket hälsar välkomna och presenterar sitt arbete med företagande och integration.

9.45 Hur tar vi bäst emot asylsökande i Sverige? – försmak på förslag från regeringens särskilde utredare Martin Olauzon.

10.20 Regionala behov och insatser för integration. Medverkande Lejla Babajic Löf-gren, Tillväxtverket.

11.00 Paneldebatt med förmiddagens presentatörer om hur vi ser integration som till-växtfråga och resurs.

12.00 Lunch

13.00 - Parallella seminarier i tre lokaler (val av seminarie görs i anmälan).

1. Lokala projekt - Vår verklighet

Hur når företagsfrämjande aktörer målgrupper som de traditionellt inte når? Och hur bryter vi könsstereotypa mönster på arbetsmarknaden? Två projekt, Brobyggar projketet i Stockholm och Mångfald i vård och omsorg från karlstad, berättar om sinaerfarenheter av att skapa mångfald och tillväxt genom att bryta traditionella mönster.

2. Projekt genom samverkan med offentliga och privata aktörer

På seminariet får du ta du ta del av flera framgångsrika modeller och arbetssätt för att nyanlända lättare ska kunna starta och driva företag i Sverige och hitta sysselsättning och arbete. På plats finns projekten Främja nyanländas företagande på Hälsingekusten och Business navigation in Sweden från Malmö

3. Projekt med känsla för socialt ansvarstagande - ett sätt att skapa hållbara lsöningar i närmiljön

I samband med planering av nya bostäder i Rinkeby valde ByggVesta att tillsammans med de boende skapa ett center, med fokus på företagande och ledarskap för unga och äldre kvinnor. Projektet som drevs av Coompanion Stockholm resulterades i ett arbetsintegrerande socialt företag, Yalla Rinkeby. Ta del av resan från idé till verklighet! 

Fika 14.15 - 14.45

14.45 Samling i storgruppen

14.50 Vad lärde vi oss under de tre seminarierna? Hur går vi vidare och vad gör vi för inspel till Regeringskansliet och våra politiker? En processledd diskussion med resultat-och behovsfokus.

15.50 Tillväxtverket avslutar dagen!