Tillväxtverket

Stärk kommun­ernas kapacitet

Den 25 och 26 september träffades 30 kommuner med socioekonomiska utmaningar. Erfarenhetsträffen hade föreläsningar och diskussioner där alla delade med sig av hur de kan arbeta strategiskt och framgångsrikt.

Här finns föreläsningarna

Tillväxtverkets samlade presentationer dag 1PDF

Ett års satsning på utveckling – vad kan vi lära av varandra? Sandra Droguett Biörklund, Serena Bonato och Filip Ingelström, Tillväxtverkets enhet för landsbygder och lokal kapacitet.

Spana på omvärlden och dela erfarenheter, Martin Olauzon, tillförordnad chef på Tillväxtverkets enhet för landsbygder och lokal kapacitet. 

Så kan vi sprida kunskap mellan kommuner, Cecilia Bertilsson, Tillväxtverkets kommunikationsenhet

Statsbidrag till kommuner med socioekonomiska utmaningarPDF Örjan Hag, Näringsdepartementet

Hur ser SKL på landsbygsplitiken?PDF Gustav Rehnström, SKL

Demokrati och samverkan i praktiken för utveckling av VingåkersbygdenPDF, Regina Westas Stedt, Vingåkers kommun

Kommunutredningen - att stärka kommunernas kapacitetPDF, Sverker Lindblad, huvudsekreterare

Lite mer lika - förändringar i kostnadsutjämningssystemetPDF, Håkan Sörman, särskild utredare

Tillväxtverkets samlade presentationer dag 2PDF

Några spaningar, funderingar och utmaningarPDF, Thomas Norrby, Sveriges lantbruksuniversitet