Tillväxtverket

Stärk kommun­ernas kapacitet

Den 25 och 26 september träffades 30 kommuner med socioekonomiska utmaningar. Erfarenhetsträffen hade föreläsningar och diskussioner där alla delade med sig av hur de kan arbeta strategiskt och framgångsrikt.

Här finns föreläsningarna

Tillväxtverkets samlade presentationer dag 1 Pdf, 2.6 MB.

Ett års satsning på utveckling – vad kan vi lära av varandra? Sandra Droguett Biörklund, Serena Bonato och Filip Ingelström, Tillväxtverkets enhet för landsbygder och lokal kapacitet.

Spana på omvärlden och dela erfarenheter, Martin Olauzon, tillförordnad chef på Tillväxtverkets enhet för landsbygder och lokal kapacitet. 

Så kan vi sprida kunskap mellan kommuner, Cecilia Bertilsson, Tillväxtverkets kommunikationsenhet

Statsbidrag till kommuner med socioekonomiska utmaningar Pdf, 113.1 kB. Örjan Hag, Näringsdepartementet

Hur ser SKL på landsbygsplitiken? Pdf, 245.2 kB. Gustav Rehnström, SKL

Demokrati och samverkan i praktiken för utveckling av Vingåkersbygden Pdf, 1.4 MB., Regina Westas Stedt, Vingåkers kommun

Kommunutredningen - att stärka kommunernas kapacitet Pdf, 958.5 kB., Sverker Lindblad, huvudsekreterare

Lite mer lika - förändringar i kostnadsutjämningssystemet Pdf, 726.5 kB., Håkan Sörman, särskild utredare

Tillväxtverkets samlade presentationer dag 2 Pdf, 3.2 MB.

Några spaningar, funderingar och utmaningar Pdf, 2.4 MB., Thomas Norrby, Sveriges lantbruksuniversitet