Tillväxtverket

Öppna upp för nya företag!

Torsdagen den 26 mars höll Tillväxtverket konferens om nyanländas företagande. I stället för en hel dags möte blev det en timmas livesändning med förinspelat material och gäster i studion.

I sändningen behandlade vi frågor om hur näringsliv och offentlig verksamhet kan arbeta effektivt med målgruppen utrikes födda företagare.

Se livesändningen från den 26 marslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ta del av filmen om regeringsuppdraget Främja nyanländas företagande, 1,50 minuter.

Program

Välkommen
- Tim Brooks, chef avdelningen Företag, Tillväxtverket.

Den nationella politiken och nyanländas etablering
- Carl Rosén, chef avdelningen för näringsliv, Närings­departementet.

Röster från företagen
- Asheer Kouli, Kouli Studios.
- Ayda ALrify, Aida Fitness.

Resultat från uppdraget
- Erica Iseborn, utvärderare, Ramboll Management Consulting.

Så gjorde vi – framgångsfaktorer och lärdomar
- Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige och projektägare för Underlätta för nyanlända att starta företag i Sverige II.
- Maroun Aoun, Almi Företagspartner AB och projektägare för Gemensamt snabbspår för företagare.

Samtal mellan myndigheter om att skapa förutsättningar för ett hållbart företagsfrämjande för utrikes födda företagare
- Carl Rosén, chef avdelningen för näringsliv, Närings­departementet.
- Margareta Mörtsell, Arbetsförmedlingen.
- Maria von Schéele Frejd, verksamhetsexpert, Migrationsverket.
- Tim Brooks, chef avdelningen Företag, Tillväxtverket.

Beata Wickbom modererade programmet.