Tillväxtverket

Hur kan nya exportstrategin hjälpa företag i global avmattning?

Ta del av årets första #gointerlab, en seminarieserie där vi fördjupar oss i ämnet internationalisering.

Film 1: Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden, inledde seminariet med att framtidsspana om den globala ekonomiska utvecklingen 2020 och framåt.

Film 2: Per-Arne Hjelmborn, Sveriges utrikesråd för handelsfrågor berättade om regeringens nya export- och investeringsstrategi.

Film 3: Avslutningsvis ett samtal mellan Lena, Per-Arne och Jennika Gil Noltorp, regional exportsamverkan, Region Skåne om hur främjarsystemet generellt och den nya export- och investeringsstrategin speciellt kan hjälpa svenska företag att navigera i en allt mer osäker omvärld.

Se hela seminariet i efterhand

Ny export- och investeringsstrategi

I december 2019 lanserade regeringen en ny export- och investeringsstrategi, som tar vidare den exportstrategi som lanserades i september 2015. Enligt strategin ska Sverige bland annat hjälpa fler små och medelstora företag att exportera. Svenska innovationer ska utvecklas och användas för att stärka näringslivets exportförmåga och internationella konkurrenskraft. Sverige ska exportera lösningar som leder världen till fossilfrihet.