Tillväxtverket

Rätt kompetens på rätt plats

Missade du seminariet Rätt kompetens på rätt plats, eller vill gå tillbaka och titta på webbsändningen igen, eller titta närmare på en presentation? Här hittar du allt du behöver!

Sveriges företag är avgörande för svensk välfärd, tillväxt och konkurrenskraft. Därför behöver vi ett väl fungerande system för att möta företagens behov av kompetens, både på kort och lång sikt. När matchningen mellan arbetssökande och arbetsgivare stämmer och all kompetens tas tillvara går vi starkare in och ur olika konjunkturskiftningar.

Under seminariet fick vi veta mer om Tillväxtverkets insatser inom kompetensförsörjningsområdet, fick höra en syntes av de senaste analyserna och fick en presentation av webbtjänsten Personalstark.

Webbsändning

Program

Hur arbetar Tillväxtverket med strategisk kompetensförsörjning?

Eva Johansson, enheten kompetensförsörjning och digitalisering, gav en överblick kring de insatser Tillväxtverket driver på nationell och regional nivå inom kompetensförsörjning, med fokus på näringslivet.

Presentation av Tillväxtverkets insatser inom kompetensförsörjningPDF

Hur kan offentliga aktörer stödja företagen under olika konjunkturer?

Ramböll har på uppdrag av Tillväxtverket genomfört tre studier som på olika sätt adresserar stödinsatser riktade till företag: en litteraturöversikt, en utvärdering av genomförda insatser och en studie om kompetensförsörjning under lågkonjunktur. Erik Joachimsson och Gustav Larsson, båda konsulter från Ramböll, presenterade en syntes av de tre rapporterna.

Presentation av Rambölls slutsatserPDF

Stärk ditt företag med Personalstark!

Tillväxtverket och Verksamt har tillsammans utvecklat webbtjänsten Personalstark.se, som kan vara en startpunkt för företag som vill komma igång med sitt strategiska kompetensförsörjningsarbete utveckla företaget och affären genom att utveckla sin personal.
Carin Carltoft, kommunikatör på Tillväxtverket berättade om bakgrunden och förarbetet, Kat Spongberg, Antrop berättade om hur tjänsten utvecklades genom metoden tjänstedesign och Anna Björksten, HR-expert visade hur tjänsten fungerar.

Presentation om arbetet med PersonalstarkPDF

Gå direkt till Personalstark.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Minna Rydgård
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se