Tillväxtverket

Hållbar regional utveckling

Den 3 december arrangerade Tillväxtverket konferensen Hållbar regional utveckling – samverkan mellan nationell och regional nivå. Dagen samlade alla 21 regioner och lika många myndigheter med fokus på dialog och samverkan om flera viktiga utmaningar som Sverige står inför.

Konferensen är en del i Tillväxtverkets uppdrag och förberedelser inom den regionala tillväxtpolitiken och EU:s sammanhållningspolitik.

Här finns dokumentation

Program och underlagPDF (pdf)
Dokumentation från tematiska stationerPDF (pdf)
Powerpoint från den 3 decemberPDF  (pdf)
Blogginlägg I dialoger kan ett och ett bli treöppnas i nytt fönster

Kontakter Tillväxtverket:
Johanna Mikaelsson 08-681 77 03
Jonas Örtquist 08-681 65 75