Tillväxtverket
Bildskärm på konferens med texten Värdet av validering. Suddiga ansikten i förgrunden.

Värdet av validering

Tack för att du var med på den myndighetgemensamma konferensen Värdet av validering 20 september! Här hittar du bilder och presentionerna som visades under dagen. Alla bilder är tagna av Cajsa Wallin, Arbetsförmedlingen.

Sammanfattande artikel

Här hittar du en sammanfattande artikel från dagen.PDF

Presentationer

Inledningen

Susanne Wadsborn-Taube står på scenen och pratar, i bakgrunden syns andra panelmedlemmar suddigt.

Susanne Wadsborn-Taube, Universitets- och högskolerådet och Christer Bergqvist, Myndigheten för yrkeshögskolan hälsar alla välkomna och berättar om myndighetssamarbetet.

Presentation från inledningenPDF

Information om validering på myndigheternas webbplatser
Arbetsförmedlingenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Myndigheten för yrkeshögkolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Svenska ESF-rådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Universitet- och högskolerådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Valideringsdelegationenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tillväxtverket

Validering från ett individperspektiv

Martin Haufmann står på scenen med en stor bildskärm bakom sig.

Martin Hauffman berättade om sina erfarenheter av att bli validerad och att validera sina medarbetare. (Martin hade inga presentationsbilder)

Arbetsgivare och validering

Mikael Billsund, som är VD för företaget Separett står på scenen med en stor bildskärm bakom sig.

Företaget Separett har utvecklat företaget med hjälp av validering. Mikael Billsund, VD, delade med sig av erfarenheterna.

Presentationen från SeparettPDF

Ett nationellt perspektiv på validering

Anders Ferbe står på scenen med en bildskärm bakom sig.

Anders Ferbe, ordförande i Valideringsdelegationen berättar om Valideringsdelegationens uppdrag och arbete.

Anders Ferbe - Valideringsdelegationens presentationPDF

Samhällsnyttan med validering

Annika Sunden från Arbetsförmedlingen står på scenen framför en stor bildskärm.

Erik Mellander, IFAU och Annika Sundén, Arbetsförmedlingen förklarade valideringens möjligheter för att ta vara på befintlig kompetens.

IFAU - Erik Mellanders presentationPDF

Arbetsförmedlingen - Annika Sundéns presentationPDF

Kännedom och efterfrågan

Ewa Lagercrantz från Origo står på scenen med en stor bildskärm bakom sig.

Ewa Lagercrantz från Origo presenterade den målgruppsundersökning som är gjord om kännedomen av validering hos bland annat arbetsgivare och allmänheten.

Presentationen från OrigoPDF

Sammanfattning från gruppdiskussionerna

Oskarp bild över rummet där grupparbeten pågår runt borden. Man anar människor skratta och ha trevligt.

Gruppdiskussionerna utgick från de behov som framkommit i kännedomsundersökningen för målgrupperna allmänheten, arbetslivet och studie- och yrkesvägledare.

Här hittar du en sammanfattning av resultatet från gruppdiskussionerna.PDF

Utvärdering av konferensen

Hjälp oss förstå vad som var bra och vad som kan utvecklas till nästa konferens genom att svara på en utvärdering av konferensen.

Till utvärderingenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Vill du komma i kontakt med någon i styrgruppen? Här ser du vem du ska vända dig till för respektive myndighet.

  • Arbetsförmedlingen: Linda Daugaard
  • Myndigheten för yrkeshögskolan: Christer Bergqvist
  • Skolverket: Marcello Marrone
  • Svenska ESF-rådet: Johanna Ridahl
  • Universitets- och högskolerådet: Susanne Wadsborn-Taube
  • Valideringsdelegationen: Elin Landell
  • Tillväxtverket: Ulf Savbäck


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.