Tillväxtverket

Stora landsbygds­konferensen

Den 15 oktober anordnade Tillväxtverket tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL) stora landsbygdskonferensen. Vi samlade representanter från regeringen, nationella myndigheter, kommuner, regioner, civilsamhälle och organisationer med intresse för frågor som rör landsbygdens utveckling.

Barn blåser såpbubblor

Här finns filmer och presentationer

Här finns inspelningar från förmiddagens programlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Presentationer från förmiddagens program i plenum

Stora landsbygdskonferensenPDF

Den nationella landsbygdspolitiken. Per Callenberg, statssekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson (S).

Samtal mellan myndigheter om landsbygdspolitikens genomförande. Samtalet leddes av Lars Wikström, avdelningschef, Tillväxtverket. Medverkande:

Per Wenner, måldirektör, Trafikverket
Staffan Forssell, generaldirektör, Kulturrådet
Jan Cedervärn, överdirektör, Jordbruksverket
Björn Blondell, divisionschef, Post- och telestyrelsen
Gunilla Nordlöf, generaldirektör, Tillväxtverket

Innovation på landsbygder. I en del av passet – som var en inspelning av podden Landet – samtalade Lina Bjerke, universitetslektor, Internationella Handelshögskolan, Jönköpings universitet och Magnus Börjesson, AgroÖst med Peter Gropman, journalist.

Poddavsnittet publiceras 2019-10-30

I den andra delen av passet presenterade Lina Bjerke studier om innovationsinsatser på landsbygder.

Presentationer från valbara seminarier

Digitalisering som skapar mer livskraftiga landsbygderPDF

Landsbyggare lyfter landsbygdenPDF

Hållbar tillväxt kräver planeringPDF

Hur kan besöksnäringen utvecklas hållbart på landsbygden? Från marknadsföring till managementPDF

Hur kompetensförsörjer vi Sveriges landsbygder?PDF

Mer om vårt arbete kring landsbygd

Tillväxtverkets landsbygdsuppdrag

Tillväxtverket har i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att skapa utveckling och tillväxt i Sveriges landsbygder. Det är inget vi gör på egen hand. Företag och människor på landsbygderna är beroende av att aktörer på alla nivåer bidrar – tillsammans skapar vi förutsättningar för en livskraftig utveckling.

Läs mer om landsbygdsuppdraget

Här finns flera blogginlägg som handlar om landsbygdsuppdraget. Filtrera på Klas Fritzon.

Service i landsbygder

Utan service inga företag. Utan företag ingen service. Kommersiell och offentlig service behövs för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo, arbeta och driva företag. Vi arbetar främst med att stärka den kommersiella servicen såsom dagligvaror och drivmedel i landsbygder. 

Läs mer om service i landsbygder

Turism och besöksnäring

Turism och besöksnäring är en växande sektor som ger konsumtion i flera branscher, som hotell och logi, restaurang, detaljhandel, transporter och aktivitetsföretag. Turism finns i hela landet, och besöksnäringen har betydelse för hållbar tillväxt och sysselsättning i alla svenska regioner.

Turism och besöksnäring

Den svenska sommaren fortsätter att locka nya besökare. Under perioden juni till augusti 2019 uppgick antalet gästnätter i Sverige till närmare 30 miljoner, en ökning med 5 procent jämfört med föregående år.

Se statistik för sommaren 2019

Tillväxtskapande samhälls­planering

När samhället samverkar för att utveckla en plats, kan företag utvecklas och platsen blir attraktiv att leva, bo och verka i. Tillväxtverket har identifierat fem områden som hjälper lokala och regionala utvecklingsaktörer att skapa attraktiva miljöer. Tillsammans ger de förutsättningar för tillväxtskapande samhällsplanering. Här finns också exempel på hur kommuner och regioner konkret arbetar med frågan.

Läs mer om hur vi arbetar med tillväxtskapande samhälls­planering

De fyra kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik driver ett gemensamt destinationsbolag för den strategiska utvecklingen i Höga Kusten. Tillsammans ska de skapa förutsättningar för ett gemensamt tematiskt tillägg om besöksnäringen till kommunernas respektive översiktsplaner. Målet är att göra besöksnäringen till en naturlig del i kommunernas samhällsplanering och översiktsplanearbete.

Samhällsplanering för växande besöksnäring i Höga kusten

Digitalisering - världens chans för företag

För företag handlar det om allt från effektivare sätt att organisera sin verksamhet till utveckling av helt nya produkter och tjänster. Därmed utmanar digitaliseringen också etablerade affärsmodeller och strukturer - och företag som inte förnyar sig riskerar att slås ut.

Tillväxtverket arbetar för att fler små och medelstora företag ska ta vara på digitaliserings möjligheter. Vissa insatser riktar sig direkt till företag, andra förbättrar de långsiktiga förutsättningarna för näringslivets utveckling.

Regional kompetensförsörjning

Tillgången till rätt kompetens är avgörande för företagens möjligheter att växa och vara konkurrenskraftiga. Tillväxtverket stödjer regionernas arbete med kompetensförsörjning på flera sätt. Vi stödjer regionalt utvecklingsansvariga i uppdragen att genomföra den regionala tillväxtpolitiken. Målet är utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft.

Läs mer om våra insatser inom regional kompetensförsörjning