Tillväxtverket

Hearing hållbar utveckling

Den 17 september presenterade vi vårt nya uppdrag för hållbar utveckling och tillväxt i regionerna.

Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet under åren 2019-2022. I denna nationella hearing presenterade vi det nya uppdraget.

Örjan Hag från Näringsdepartementet samt Tim Brooks, Eva Rosenthal och Rosi Hoffer från Tillväxtverket informerade om förväntade effekter, ramarna för uppdraget, hur medel ska utlysas, hur uppdraget ska genomföras regionalt och mycket mer.

Under denna hearing kördes samtidigt en chatt där vi ville få in frågor om uppdraget. Alice Levén, Tillväxtverket, läste upp frågor från chatten.

Här kan du se inspelning från seminarietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Örjan Hags presentationPDF

Tillväxtverkets presentationPDF

Kontakt

Rosi Hoffer
Telefon: 08-681 95 43
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket .se

Vi arbetar med hållbar tillväxt och växande företag i alla delar av Sverige. Det betyder att vi arbetar för ekonomisk tillväxt över tid så att vi kan tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers.

Hållbar tillväxt handlar om att utveckla näringsliv och samhälle och för att kunna göra det krävs ekonomisk omvandling och förnyelse. Då behöver vi också utmana gamla logiker och anpassa oss till de nya förutsättningarna samtidigt som vi tar vara på alla nya möjligheter.

Om livskvalitet kan sägas vara det övergripande syftet för tillväxtarbetet sätter miljön gränser för resursuttag och utsläpp. Tillsammans skapar de ett avgränsat handlingsutrymme.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.