Tillväxtverket

Tillväxtverket på Folk och Kultur

Fredagen den 8 februari släpptes temarapporten "Ge plats på scen! Kulturföretagen vill växa" på kulturkonventet Folk och Kultur.

Konferensen Folk och kultur pågick den 6 - 9 februari i det gamla industriområdet Munktellstaden i Eskilstuna. Tillväxtverket genomförde under tre seminarier och under ett av dem presenterade vi vår senaste rapport från serien Företagens villkor och verklighet.

För andra gången gjorde vi en temarapport om de kulturella och kreativa företagen. Rapporten fick titeln Ge plats på scen! Kulturföretagen vill växa eftersom vi kan se av enkätsvaren att företagen har stor framtidstro. Nära hälften av dem tror på ökad omsättning och ökad lönsamhet.

Det är dubbelt så många företag i de kulturella och kreativa näringarna som exporterar, jämfört med näringslivet som helhet. De har också ett digitalt försprång i kärnverksamheter som marknadsföring och produktion. Kulturföretagen upplever samtidigt hinder för tillväxt och internationalisering, i större utsträckning än förra gången undersökningen gjordes.

Resultaten väckte diskussioner, både med panelen – Erik Peurell från Kulturanalys och Eva Månsson från Konstnärernas riksorganisation – och publiken. Samtalet kom bland annat att handla om vikten av att sätta konstnärerna i centrum när det görs insatser från nationellt och regionalt håll.

Webbsändning från seminariet

Ta del av seminariet i efterhandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ta del av rapporten

Rapporten "Ge plats på scen! Kulturföretagen vill växa"länk till annan webbplats

Therese Wallqvister, analysenheten Tillväxtverket

Therese Wallqvister

Kulturnytt intervjuade

Kulturnytt P1: intervjuade  Therese Wallqvister, analysenheten, om  temarapporten "Ge plats på scen - Kulturföretagen vill växa".

Lyssna på intervjun i P1 härlänk till annan webbplats

Presentationerna från dagens tre seminarier

Kreametern - så utvecklas kulturella näringar PDF

Ge plats på scen - Kulturföretagen vill växaPDF

Kulturföretagens internationaliseringPDF