Tillväxtverket

Lärcentra - en del av regional kompetens­försörjning

Den 5 - 6 februari samlades strateger i Gävle för att diskutera Lärcentras roll och möjlighet i det grundläggande regionala kompetensförsörjningsarbetet. Arrangörer var Tillväxtverket i samarbetet med Lärcentra - vuxenutbildningen i Gävleborg. Träffen gav många goda exempel på vilken roll Lärcentra kan ha för den regionala kompetensförsörjningen och vikten av samverkan och kunskapsunderlag för att uppnå resultat.

Region Gävleborg

Region Gävleborg berättade om sitt arbete inom Semaforenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och samarbete med kommunerna kring Lärcentrum. De har lång tradition av att arbeta med Lärcentrum i regionen. Det är ett samarbete som idag handlar om att tillgängliggöra hela vuxenutbildningen (inklusive yrkeshögskola (YH) och högskole-/universitetsutbildning). Behovet av att arbeta tillsammans är mycket tydligt. Tillgången till utbildning ska vara nära, inte minst när studietradition har varit låg.

I presentation om SemaforenPDF kan du se vilka yrken som man genom sitt arbete i Semaforen identifierat som strategiska behov på yrkeshögskolenivå 2017 och vilka YH utbildningar som beviljades inom region Gävleborg 2018. Det finns en motsvarande lista för utbildningar inom vuxenutbildningen. De listar också viktiga skäl för samverkan och vad man har uppnått.


Den förstudie som Söderhamns kommun gjort av Lärcentrum i GävleborgPDF har varit ett viktigt underlag för att sprida resultaten av vilken roll Lärcentra spelar för att bredda rekrytering till högre utbildning, särskilt i diskussion med politiken. Ett resultat är att man har nått andra grupper av studerande via Lärcentrum och att många får jobb i sitt närområde.

Processtöd - Kontigo

Peter Kempinsky från Kontigo, som Tillväxtverket upphandlat processtöd av i arbetet med det grundläggande kompetensförsörjningsarbetet, pratade om utmaningarna kring processledning och strategiskt samverkansarbete för kompetensförsörjning. Peter lyfte faktorer för samverkan och att inte underskatta vad "Ett reellt behov" för samverkan är.PDF Det är en grundläggande fråga att besvara och vara överens om mellan aktörer för den fortsatta processen.

Skolverket

Skolverket pratade om Lärcentrum - en miljö för vuxnas lärande. PDFSkolverket lyfte Skolinspektionens kvalitetsgranskning av distansutbildning inom komvux (2015) som bland annat tar upp distanselevens behov och förutsättningar. Skolverket lyfte även att en viktig funktion för ett Lärcentrum är att ge stöd till elever och studerande och att man kan se Lärcentrum som en infrastruktur för vuxnas lärande.

Tillväxtverket

Tillväxtverkets presentationPDF tar upp både instruktioner för redovisning av basfinansiering 2018 och kommande utlysningar.

Lär av andra

Sist vill vi också tipsa om Tillväxtverkets sida ”Lär av andra” där ni bland annat hittar en artikel om ett seminarium om Lärcentra i Skåne.

Tack alla för er medverkan!