Tillväxtverket

Inspirationsdag om utmanings­driven innovation­ - dokumentation

Här hittar du livesändningen från dagen och annan dokumentation från Inspirationsdagen om utmaningsdriven innovation som hölls på Tillväxtverket den 13 september.

Bild från seminariet Inspirationsdag om utmaningsdriven innovation

Data som gör Sverige smartare

Sverige ska bli smartare med hjälp av data och nu väntar en datadriven transformation av den offentliga sektorn. Skrota pappret och se till att skapa samhällsnytta med hjälp av datadrivna insikter. Det var budskapet från Magnus Enzell från Finansdepartementet på Tillväxtverkets inspirationsdag om utmaningsdriven innovation. Fortsätt att läsa en sammanfattning från inspirationsdagen

Livsändning och skriven dokumentation

Se livesändningen från inspirationsdagen i efterhand, en sändning som är uppdelad i åtta delar utifrån dagens agenda. Du kan också läsa en sammanfattande text om innehållet från dagen.

Se livesändningen i efterhand

Sammanfattning från inspirationsdagen

Regeringens arbete med öppna data och datadriven innovation för ett smartare Sverige

Magnus Enzell inledde dagen med att tala om framväxten av det datadrivna samhället och hur förändringskraften utmanar etablerade värdekedjor och affärsmodeller. Inom den offentliga sektorn handlar det om att gå från en enkel e-myndighet (vilket bland annat inkluderar IT-stöd för processer) till genomdigitaliserad motsvarighet, (vilket exempelvis innebär en öppen och användarcentrerad upplevelse).

I en genomdigitaliserad myndighet ingår bland annat:

  • Ökad öppenhet, transparens och engagemang
  • Skapandet av en datadriven kultur
  • Ökat internationellt utbyte
  • Utveckling av tydliga affärscase
  • Upphandling av digitala tekniker

Magnus Enzell lyfte även fram den undersökning från OECD som kommer att presenteras senare i år. Redan nu finns en sammanfattning tillgänglig av OECD:s dokument Digital Government Review of Sweden Enabling government as a platform through a data-driven public sectorlänk till annan webbplats.

Han talade även om att det offentliga inte måste skapa tjänster – det kan andra aktörer göra, men att data gärna får vara tillgängliga genom det offentligas försorg, exempelvis på den framtida samlingsplatsen data.gov.se

Regeringsuppdraget - att främja öppen och datadriven innovation

Angela Yong från Tillväxtverket var dagens andra talare. Hon talade om myndighetens uppdrag att främja öppen och datadriven innovation genom att utveckla en utmaningsdriven plattform där offentliga aktörer matchas ihop med företag. Just nu finns en del material på Tillväxtverkets webbplatslänk till annan webbplats, men senare under hösten kommer ett separat utkast på en utmaningsplattform att presenteras.

Angela pratade även om uppdraget att öka innovationstakten i utvecklingen av webbplatsen verksamt.se – ett regeringsuppdrag som Tillväxtverket och Bolagsverket tillsammans ska lösa och presentera i mars månad 2019.

Tobias Edman representerar Rymdstyrelsen som är en myndighet som har varit med i ett pilotprojekt med Tillväxtverket. Han talade på inspirationsdagen om det europeiska satellitsystemet Copernicuslänk till annan webbplats. Varje dag producerar satellitsystemet 12 Terabyte med data – det allra mesta fritt tillgängligt för alla. Datamängderna är dock så stora att det i sig skapar en tröskel för användning, och Tobias konstaterade att det i vissa fall satsas mer på hårdvara och att skicka upp satelliter än att sedan ta hand om datamängderna på bästa sätt. Sammanfattningsvis ser han gärna att Copernicus data används ännu mer.

I Sverige annonseras varje år drygt 18.000 upphandlingar till ett värde av 64 miljarder kronor plus moms. Samtidigt väntar stora investeringsbehov de närmaste åren, bland annat i förskolor, skolor, boenden, idrottsanläggningar och mycket annat.

Strategier och verktyg för att upphandla innovativa lösningar

Niklas Tideklev från Upphandlingsmyndigheten pratade om strategier och verktyg för att upphandla innovativa lösningar​, och mer specifikt handlade det om innovationsupphandling samt innovationspartnerskap – en helt ny modell för upphandling.

I ett innovationspartnerskap genomförs utvärderingar av delmålsuppfyllelse i flera steg och Niklas tog upp ett exempel från Halmstadlänk till annan webbplats. Exemplet visar på hur skötseln i ett bostadsområde gick från att tidigare ha specificerat ett visst antal gräsklippningar, soptömningar och så vidare till att istället sätta kravet att det ska vara rent och snyggt. Resultatet blev en vinst för alla inblandade – inte minst för de boende i bostadsområdet.

“A challenge from Sweden” - en plattform för behovsdrivna, öppna innovationstävlingar

Olle Dierks från Energimyndigheten och SISP – Swedish Incubators & Science Parks – är en veteran när det gäller innovationstävlingar och han talade om plattformen A Challenge from Swedenlänk till annan webbplats. Det är en webbaserad plattform med fokus på innovationstävlingar, evenemang och andra initiativ. En av de tävlingar som snart kommer att lanseras är Sustainable mobility challengelänk till annan webbplats. Tävlingen handlar om mobilitet i form av mer hållbara transporter och liknande. Olle tipsade också om rapporten ”And the winner is…” från McKinseylänk till annan webbplats. Han konstaterade också att det krävs ännu mer samverkan mellan myndigheter och företag för att nå ökad förändringstakt.

Hack for Sweden – from 200 people innovating to 2 million in 2 years

Efter lunch i Tillväxtverkets lokaler fick deltagare och webbsändningstittare lära sig mer om Hack for Sweden.länk till annan webbplats Det presenterades av Ann Molin från Arbetsförmedlingen, som var projektledare för årets upplaga av Sveriges största myndighetshackaton med fokus på öppna data.länk till annan webbplats Nästa steg är nu ”Hack for Sweden 365” – en satsning på att skapa en rörelse för samhällsnytta som byggs med hjälp av öppna data i Sverige.

Om utmaningsdriven innovation

Sista talare för dagen var Nina Widmark från Vinnova som talade om Vinnovas satsningar på utmaningsdriven innovation.länk till annan webbplats Hon konstaterade att dessa till stora delar faktiskt förändrat myndigheten – och även EU. Vinnova hade ursprungligen fyra fokusområden för satsningen, men nu är allt fokus på FN:s Agenda 2030 och det är de globala hållbarhetsmålen som används som drivkraft för innovation. Sedan starten år 2011 har Vinnova beviljat drygt 600 projekt totalt över 1,6 miljarder kronor.

Nina berättade att Vinnova framöver vill finansiera projekt där idéer möter samhällsutmaningar, är nyskapande och behovsdrivna, har potential att skapa hållbar tillväxt samt utformas med ett jämställdhetsperspektiv​.

Inspirationsworkshop om nya datadrivna ”Challenges”

Efter detta var det dags för en workshop som hölls av Mikael Ahlström från Britny. Se och hör Mikael Ahlström sammanfatta workshopenlänk till annan webbplats