Tillväxtverket
Turismföretagare och kunder

Besöksnäringens tillväxtresa och vägar framåt

Sverige är ett land som lockar allt fler turister. Tillväxtverkets uppgift är att underlätta för turismföretag och skapa regionala förutsättningar som stärker Sveriges internationella konkurrenskraft. Nu bjuder vi in dig till ett seminarium där vi presenterar och diskuterar den senaste turismstatistiken och berättar om våra aktuella insatser för att stärka svensk besöksnäring.

Här kan du ta del av livesändningen från seminariet.

Tid

12 juni 8.30-12.00

Plats

Tillväxtverket, Västgötagatan 5 i Stockholm.

Program

08.30 Frukostmingel

09.00 Tillväxtverket hälsar välkomna och berättar om Tillväxtverkets arbete med turism- och besöksnäringen

Christina Henryson, avdelningschef Kunskapsutveckling Tillväxtverket

Helena Nyberg Brehnfors, enhetschef Entreprenörskap Tillväxtverket

Moderator: Maarja Edman, Höga Kusten Destinationsutveckling AB

09:30 Turismens årsbokslut - omsättning, sysselsättning och export

Turismen är viktig för svensk export och sysselsättning. Hur ser utvecklingen ut? Och hur utvecklas svensk turism i ett globalt perspektiv och i förhållande till våra nordiska grannländer? Tillväxtverket presenterar de senaste turismsiffrorna.

Martin Daniels, analytiker, Tillväxtverket

09:50 Turismföretagens verklighet och framtid

Hur ser utmaningarna och möjligheterna ut för svenska turismföretag? Turismföretagen vill växa mer än genomsnittet bland små och medelstora företag, men bristen på arbetskraft upplevs som ett stort hinder. Tillväxtverket berättar om resultaten från den nya rapporten Vardag och framtid för turismföretagen.

Sofi Sjöberg, analytiker, Tillväxtverket

10:15 Fikapaus

10:35 Panelsamtal: Möjligheter och utmaningar för företags affärsutveckling och kompetensförsörjning

Representanter från företag, branschorganisationer, näringsdepartementet och Tillväxtverket diskuterar behov och vägar framåt för stärkt utveckling.

Riitta Östberg, vd, Artipelag - vinnare av Stora Turismpriset 2017

Jonathan Tigrar, vd, Go Adventure Uppsala

Camilla Ahlsson, affärschef, Almi

Anna Hag, strateg, Visita

Håkan Hillefors, chef Enheten för främjande och förenkling, Näringsdepartementet

Helena Nyberg Brehnfors, enhetschef Entreprenörskap, Tillväxtverket

11:20 Tillväxtverkets aktuella insatser

Just nu pågår flera insatser för att stärka svenska turism, bland annat projektet Hållbar produktutveckling. Tillväxtverket berättar om aktuella insatser och uppdrag.

Erika Rosander, samordnare för Besöksnärings myndighetsgrupp, Tillväxtverket

Ulrika Nisser, projektledare för regeringsuppdraget Hållbar produktutveckling, Tillväxtverket

Christina Rådelius, projektledare hållbarhet och naturturism, Tillväxtverket

12:00 Seminariet avslutas

Delta i sociala kanaler på #TillväxtTurism

För mer information kontakta Sofi Sjöberg.

Mer om Tillväxtverkets arbete med turism- och besöksnäringen

Turismstatistik

Vårt arbete inom turism- och besöksnäringen