Tillväxtverket

Vem gör vad inom internationalisering?

Fredagen den 20 mars presenterade Almi, Business Sweden, EKN, Enterprise Europe Network och SEK vad de gör för att stötta företagen i deras internationalisering.

Almi, Business Sweden, EKN, Enterprise Europe Network och SEK ingår tillsammans med Tillväxtverket och regionerna i ett samverkansarbete kring export. En viktig del i detta arbete är kunskap om varandras uppdrag och erbjudanden till företag, så att vi alla kan hänvisa företagen rätt i stödsystemet. Här ger de rådgivande aktörerna en inblick i vad just de gör för att stötta företag som vill växa internationellt.

Ta del av seminariet i efterhand