Tillväxtverket

Så maxar vi den regionala kapaciteten

Här kan du ta del av kunskap med anknytning till Tillväxtverkets och Boverkets gemensamma lärpass på Reglabs årskonferens 2018.

Cyklister i stan

Temat för lärpasset var:

Vad innebär en tillväxtskapande samhällsplanering och varför är det viktigt?

I pecha kucha-format ger Tillväxtverket och Boverket sin syn på samhällsplaneringens avgörande roll i arbetet med att skapa attraktiva miljöer för näringslivets utveckling. För att bättre kunna möta näringslivets behov krävs inte bara en långsiktig och strategisk samhällsplanering utan även innovativa metoder som kan hantera en digitaliserad och snabbt föränderlig framtid.

Tankesmedjan 10xLabslänk till annan webbplats ger oss exempel på framtida scenarier hur regionens roll som kunskapsnod och nätverksaktör kan se ut. Tillsammans med er vill vi utforska regionernas roll i framtidens tillväxtskapande samhällsplanering.

Efter konferensen kommer du även att kunna ta del av presentationen och material från workshopen på denna sida.

Fikar i skärgårdsmiljö

Kunskap från Tillväxtverket

En populärversion av en forskningsstudie om hur lokal utveckling och attraktionskraft hanteras på kommunal strategisk nivå.

Vad gör en plats attraktiv?länk till annan webbplats

Lärdomar från de pågående programmen Utveckla svenska städer och Stärkt lokal attraktionskraft, tips från erfarenhetsträff 3-4 oktober 2017.

Tillväxt kräver planering, 2017länk till annan webbplats

Ett kunskapsunderlag i två delar: 1) stadsplanering för tjänsteföretag och kunskapsintensiva företag och 2) Tillväxt kräver planering – för ökad rörlighet i staden.

Rapporten Utveckla svenska städer – planera för smart tillväxt

Tillväxtverket stöttar tio pilotkommuner i arbetet med att systematiskt och långsiktigt stärka attraktionskraften.

Pilotkommuner för stärkt attraktionskraft

Tillväxtverkets satsning för att stärka små och medelstora svenska städer.

Utveckla svenska städer

Kunskap från Boverket

Fyra exempel på hur några regioner valt att ta sig an utmaningen att stärka samverkan mellan den regionala och kommunala nivån

Regional fysisk planering i utveckling – fyra exempel, 2017länk till annan webbplats

Kunskap från Boverket som under 2017 genomförde tre framtidsverkstäder inom temat Smarta städer och regioner

Hur kan digitalisering och ny teknik hjälpa oss att skapa hållbara samhällen?länk till annan webbplats

Myndighetsgemensam kunskap

En antologi om samverkan i den fysiska planeringen

Tillväxt kräver planering, 2015länk till annan webbplats

Slutrapport av uppdraget för stärkt lokalt och regionalt samspel mellan fysisk planering och näringslivsutveckling 2013-2015

Tillväxt kräver planering, 2016länk till annan webbplats

Myndighetsgemensam plan inom ramen för Energimyndighetens regeringsuppdrag

Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet, 2017länk till annan webbplats