Tillväxtverket

Globala ekonomiska utsikter 2018

Fredagen den 23 februari höll Tillväxtverket och Business Sweden det andra seminariet inom seminarieserien #gointerlab. Fokus denna gång var de globala ekonomiska utsikterna för året.

Under seminariet fick vi lyssna till Business Swedens chefsekonom Lena Sellgren som berättade om vilka globala ekonomiska utmaningar och möjligheter vi behöver ha koll på 2018.

Ta del av seminariet i efterhand.

Ta del av inlägg på twitter under #gointerlab.

Seminariet är en del i en seminarieserie där vi fördjupar oss i ämnet internationalisering. Vårt fokus är att lyfta forskningsresultat och studier och applicera det i praktiken. Nästa seminarium är den 27 april.