Tillväxtverket

Så får vi fler film­inspelningar till Sverige

Den 19 december 2017 höll Tillväxtverket och Svenska Filminsitutet en gemensam pressträff om rapporten "Fler filminspelningar till Sverige" på Filmhuset i Stockholm

I dag missgynnas Sverige i konkurrensen om inspelningsplatser för internationella filmer. Det ger negativa konsekvenser och uteblivna effekter för kreativa näringar som film och tevebranschen, för regional tillväxt och för Sverigebilden i utlandet. Tillväxtverket och Svenska Filminstitutet har utrett vad staten kan göra för att vända utvecklingen.

På pressträffen deltog närings- och innovationsminister Mikael Damberg och kultur och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. De gav sin syn på regeringsuppdraget och arbetet för att få fler internationella filminspelningar till Sverige. Övriga medverkande var Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf, Svenska Filminstitutets vd Anna Serner och Klas Rabe, områdesledare för kulturella och kreativa näringar på Tillväxtverket. Moderator Gunilla Thorstensson, Tillväxtverket ledde pressträffen.

Ta del av rapporten Fler filminspelningar till Sverige

Film från pressträffen

Här kan du se filmen från pressträffen